Industrial landscapes and land art

kunst·werk (het ~)
    1 voortbrengsel van de beeldende kunsten => kunstproduct, kunstuiting
    2 [wwb.] bouwwerk waarvoor andere materialen dan aarde en zand gebruikt zijn, zoals bij sluizen, viaducten enz.

Links het kunstwerk, rechts het kunstwerk.

polarinertia.com/may03/earthwk.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *