Edison Kinetoscopic Record of a Sneeze, Jan. 7, 1894

In de begintijd van de film had men een broertje dood aan plot, narratieve structuur en dramatische ontwikkeling.

Library of Congress heeft de allereerste films uit de Thomas A. Edison fabriek ontsloten en op youtube gezet. Helaas met heel veel pratende reclameruis/loc.gov bronvermelding voor en na.

youtube.com/profile?user=Libra[…]&view=videos

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *