You may also like...

3 Responses

  1. vos says:

    De jongens/meisjes hebben voor de door-kliks goed gekeken naar de KesselsKramer website mind you.

  2. JV says:

    “Het wachten is vooralsnog op een Miktor & Molf-post. Zo, hebben we gelijk ondubbelzinnig onze motivatie om Koenst te maken op straat gelegd.”

  3. Rufus.K says:

    me dunkt dat dit vooral geldt voor de heren Miktor & Molf (bijzondere lieverds overigens), want welk van jullie illustere kunstberen maakt tegenwoordig nog vrij werk voor niks?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *