Het gouden randje

Fragment ‘Utrecht revisited’, webtvutrecht.

In 1999 won Leon Giesen een Gouden Beeld voor een documentaire over Rowwen Hèze en gebruikt plakjes van dat beeld nu voor Het Gouden Randje. Een door hemzelf in het leven geroepen prijs “voor mensen die, zonder dat iemand er om heeft gevraagd en zonder dat zij er enig financiëel voordeel bij hebben, de wereld mooier proberen te maken”. De enige prijs met louter nominaties.

Mondoleone.nl/hetgoudenrandje/index.htm

(via Kbtr)

You may also like...

3 Responses

 1. JV says:

  “Of de man die er voor gezorgd heeft dat de Amerikaanse treinen een bijzonder mooi akkoord toeteren: Deane Ellsworth. Ellsworth, nu in de 70, keek maar wat vreemd op toen er iemand uit Nederland kwam die alles wilde weten van zijn jazzy toeter akkoord.”

  De welluidende klanken hebben hier op TB eerder geklonken, maar de naam erachter was mij onbekend. Maar kijk es:

  “Attached are two articles from the Sept/Oct and Nov/Dec 1974 issues of Extra 2200 South written by none other than Deane Ellsworth:”

  http://www.hornwhistleboard.com/viewtopic.php?f=22&t=1958&st=0&sk=t&sd=a&sid=3355ab68813c18d24b653f097f332acb

 2. florentijn says:

  Tof, leve de passie, leve de verschilligheid!

 3. webtvutrecht moet een nieuwe leadertune

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *