You may also like...

2 Responses

  1. Kippfest says:

    Ja maar een jsf kan raketten afschieten en daarmee shit opblazen. Kan kunst dat? UITDAGING!

  2. JZ says:

    jaaaa… wedstrijdje wie ontregelt er beter, de machthebbende hervormende politici of de autonoom beeldende kunstenaars

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *