Flotsam & Jetsam

Op Texel spoelen alleen linkerschoenen aan volgens een van de geporttreteerden, de rechterschoenen spoelen aan in Engeland, Ierland en Schotland. Zou het echt?

8 strandjutters wonen er nog op Texel, Sam Walkerdine maakte er een korte documentaire over.

Flotsamandjetsamfilm.blogspot.com

Vimeo.com/24559956

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *