Tegen de Tariefwet @ MoMA tv

Louis Raemaekers

Design curator Juliet Kinchin duidt protestgrafiek van Louis Raemaekers. Lees die wiki, buitengewoon bijzonder, na zijn overlijden in 1956 schreef de New York Times onder andere:

“Het is gezegd dat Louis Raemaekers de enige privépersoon was, die een waarlijke en grote invloed heeft uitgeoefend op het verloop van de Eerste Wereldoorlog. Er waren een tiental mensen – keizers, koningen, staatslieden en legerleiders – die ontegenzeglijk het beleid vormden en de leiding hadden. Maar buiten die cirkel van grootheden, was Louis Raemaekers de enige man die, zonder titel of status – en zonder enige twijfel – het lot van de volkeren heeft bepaald.”

Youtu.be/MT4niL7TCLY (video na de klik)

You may also like...

1 Response

  1. Interessante link naar presentatie van Raemaekers’ werk in MomA. In november 2014 verschijnt een boek over Louis Raemaekers, gepresenteerd bij de opening van een tentoonstelling over zijn werk in het Limburgs Museum in Venlo. Hier zal vooral aandacht besteed worden aan zijn oorlogsprenten. Meer info op http://www.louisraemaekers.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *