Tagged: Abel Heijkamp

Leegstand zonder zorgen

“In Nederland staat zo’n vierenhalfmiljoen vierkante meter kantoorruimte en driehonderdertienduizend woningen leeg. Geschat wordt dat er op dit moment zo’n vijftigduizend mensen via antikraakbureaus tijdelijk leegstaande panden bewonen en bewaken.” Documentaire van Abel Heijkamp over het huren bruiklenen van leegstaand...