Tagged: Julien-Clauss

a7.jpg

A Matter of Fact @ Nest/DCR

Het subjectieve van de realiteit is het thema van dit project. Julien Clauss verricht in de kou de openings(geluids)act. www.decr.nl amatteroffact.nl/