Tagged: Sacha van Geffen

Meent015 (1)

De Meent – het vrijkopen van ruimte

Veel reacties op de hedendaagse crisis en de daaraan verbonden bezuinigingen zijn conservatief: “Stop sociale kaalslag!”, “Zeg nee!”, of “Schreeuw om cultuur!” Deze uitingen geven blijk van onvrede over het huidige beleid, maar in het licht van huidige ontwikkelingen, zowel...