Nieuw logo van de KPN

kpn.jpg

“…drie tikkels met een kroontje.”

“Tegenover de pers verklaarde Scheepbouwer overigens dat van hem het kroontje er best wel uit had mogen worden gelaten. Hij verwacht dat het logo een jaar of zeven kan meegaan.”

webwereld.nl/ref/rss/40346
www.planet.nl/planet/show/id=118880/contentid=693956/sc=6b2365

10 Comments

  1. Mijn eerste associatie was MSN. Dat heeft ook van die kleurtjes in pseudo grappige bubbelblaadjes.

    Zonder kroontje en met een willekeurige klinker ergens tussen de k, p of n is het wel weer erg trendy Web 2.0. Dus een houdbaarheid van 7 jaar lijkt me uitgesloten.

  2. Scheepbouwer neemt inderdaad een voorschot. Mag ik even quoten:

    “De Koninklijk Kroon bevat een hoofdband en vijf diademen. Dit karakter dient bij eventuele stileringen in ieder geval gehandhaafd te blijven. Het predikaat mag in het buitenland in een vreemde taal worden gevoerd. ”

    “Het recht tot het voeren van het predikaat vervalt, indien de juridische of feitelijk structuur van de gerechtigde verandert. Bij ondernemingen kan hieronder bijvoorbeeld worden verstaan het geval dat de eigendom van de onderneming geheel of in overwegende mate in andere handen overgaat, de statuten worden gewijzigd, de onderneming in liquidatie treedt, in staat van faillissement komt te verkeren of surséance van betaling aanvraagt.”

    http://www.koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=4473

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*