Taiwan als voorbeeldmaatschappij

Taiwan als voorbeeldmaatschappij
Bron Instagram @digitalminister

Op vrijdag 29 september initieert Louwrien Wijers (1941) de bijeenkomst “Digitale Directe Democratie en Universeel Basisinkomen – Creativiteit als Kapitaal” in het Fries Museum in Leeuwarden. De hoofdgast is Audrey Tang (1980), de minister van Digitale Zaken in Taiwan. De bijeenkomst is weliswaar besloten in een speciale ruimte van het museum, toch kunt u dit digitaal bijwonen via Microsoft Teams, met deze openbare link.

Dit initiatief van Wijers (1941) zal een voortzetting worden van de conferentie “Art meets Science and Spirituality in a changing Economy” dat in 1990 in het Stedelijk Museum in Amsterdam plaatsvond. Kunstenaars, wetenschappers, spirituele leiders en economen verkenden het opkomende paradigma van een holistische wereld en de implicaties ervan voor de mondiale economie, met deelname van vooraanstaande figuren waaronder David Bohm, Marina Abramovic, de Dalai Lama en Lawrence Weiner. Deze vijfdaagse conferentie uit 1990 is integraal terug te bekijken op YouTube.

    Screenshot met David Bohm en de Dalai Lama tijdens de conferentie “Art meets Science and Spirituality in a changing Economy” in 1990.

Wijers ziet dat Tang’s benadering van een digitale democratie aansluit bij de gedachte van Joseph Beuys (1921 – 1968) dat de wereld een sociale sculptuur is en dat iedereen betrokken kan worden bij het vormgeven ervan. Tang heeft een indrukwekkende benadering van digitale democratie geïmplementeerd, waarbij technologie wordt ingezet om de publieke opinie in kaart te brengen. Haar aanpak is gebaseerd op drie principes: consensus, burgerparticipatie en transparantie. Dit heeft Taiwan geholpen tegen nepnieuws en betrekt burgers bij beleidsvorming.

Een opvallend voorbeeld is het digitale platform Pol.is dat uitgebreid wordt toegelicht in het tweegesprek “We moeten investeren in smart citizens” tussen Audrey Tang en Marleen Stikker in De Groene Amsterdammer. In plaats van het aanmoedigen van polarisatie, bevordert Pol.is consensus door deelnemers de mogelijkheid te geven om het ergens eens of oneens mee te zijn zonder ruimte te verspillen aan aanvallende opmerkingen. Doordat ‘trollen’ geen kans krijgen, in tegenstelling met mainstream sociale media zoals Twitter, valt het Tang op dat ‘de meeste mensen het over de meeste dingen wel eens zijn’.

Haar expertise in digitale technologie opent nieuwe mogelijkheden voor directe betrokkenheid van burgers in de democratie. Ze pleit eveneens voor de invoering van een universeel basisinkomen (UBI) en zet zich in voor de bescherming van universele burgerrechten in het tijdperk van kunstmatige intelligentie (AI). Haar benadering biedt inspiratie voor andere landen en beschermt burgerrechten in het AI-tijdperk.

Het gesprek aanstaande vrijdag dat u kunt bijwonen via Teams biedt een waardevolle gelegenheid om te begrijpen hoe haar aanpak van digitale democratie kan dienen als inspiratie voor andere landen en hoe technologie kan worden ingezet om de betrokkenheid van burgers te vergroten en universele burgerrechten te waarborgen in het tijdperk van kunstmatige intelligentie.

De Teams – link werkt vanaf vrijdag 29 september 11:15 tot en met 17:00 uur. Het gesprek met Audrey Tang is van 14:00 tot 15:15 uur.

https://teams.microsoft.com/…Prompt=true”

    Louwrien Wijers interviewt Joseph Beuys in Arnhem, 1978 (Privé-Archief Louwrien Wijers)
About Charlotte van Winden 21 Articles
Charlotte van Winden (1988) is kunstenaar en initiator. In haar werk onderzoekt ze de grenzen van de maakbare wereld en de positie van het individu. Haar werk omvat performance, installatie en video.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*