No Picture
vindt

Leegstand zonder zorgen

10-09, 2009 Niels Post 11

“In Nederland staat zo’n vierenhalfmiljoen vierkante meter kantoorruimte en driehonderdertienduizend woningen leeg. Geschat wordt dat er op dit moment zo’n vijftigduizend mensen via antikraakbureaus tijdelijk leegstaande panden bewonen en bewaken.” Documentaire van Abel Heijkamp over [Meer…]