Kunstkritiek in Nederland 1885-2015

1

Niet minder dan 11 delen moet de reeks Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 gaan tellen. Het plan om 130 jaar Nederlandse kunstkritiek in dag- en weekbladen en vaktijdschriften te laten schetsen en evalueren door een tiental kunsthistorici ontstond vier jaar geleden. Peter de Ruiter en Jonneke Jobse waren de initiatiefnemers en zijn tevens de samenstellers van de nu verschenen twee delen. De rest moet uiterlijk in 2016 verschijnen.

stedelijk.nl/agenda/book-launch/kunstkritiek-in-nederland-1885-2015

1a

Peter de Ruiter vertelde bij de lancering van de reeks in het Amsterdamse Stedelijk Museum aan 230 (!) belangstellenden iets over de voorgeschiedenis. In het begin werd gedacht aan twee delen, dit aantal dijde via dertien uit naar eenentwintig om uiteindelijk in elf te eindigen. De boeken zijn in de eerste plaats een bloemlezing, bestaande uit de meest behartenswaardige kritieken uit een bepaalde periode of over een bepaald onderwerp. De bedoeling is daarbij om de breedte van de benadering aan te tonen en ook om intussen vergeten maar nog steeds interessante kritieken weer voor het daglicht te halen. De aanpak is grondig: pas na lezing van alle beschikbare kritieken uit de gekozen periode wordt een scherpe selectie gemaakt: 288 pagina’s lijken de grens te bepalen. De kritieken zijn integraal opgenomen en na een wat langer inleidend overzicht worden ze per stuk van een korte toelichting voorzien.

2

Jan Debbaut (ex-Van Abbemuseum en ex-Tate) hield een tongue- in cheek betoog over de Nederlandse kunstkritiek die volgens hem te lang aan het kranten- en tijdschriftenformat heeft vastgehouden en het belang van de nieuwe media – zoals twitter – heeft onderschat. De autoriteit van kunstkritici wordt ter discussie gesteld en de benadering verandert van beoordelend naar journalistiek.

advertentie(s)

3

Wim Brands interviewde bekwaam beide initiatiefnemers en samenstellers van de eerst verschenen delen zijn die gepokt en gemazeld zijn in de door hen gekozen thema’s. Jonneke Jobse over de strijd tussen de realisme en abstractie in de periode 1945-1960 en het debat dat de critici daarover – vaak in felle bewoordingen – voerden. Peter de Ruiter behandelde de periode 1975-1989 met als thema: de terugkeer -na de revolutionaire jaren zestig – van de schilderkunst.

4

Brands interviewde daarna twee kritici van de jongste generatie:  Stefan Kuiper van de Volkskrant en Roos van der Lint van De Groene. Laatstgenoemde kreeg –  samen met de oudste aanwezige kritikus, Franck Gribling – tot slot de eerste delen uitgereikt. Volgende delen zullen onder meer gewijd zijn aan de globalisering van kunst en kunstmarkt, aan de neo-avantgarde in de periode 1958-1975, aan de film- en videokunst 1965-2010 en aan de fotografiekritiek sinds 1975.

5

issuu.com/nai010publishers/docs/nai010_cat_spring2014

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*