About [Redactie] 8891 Articles
Berichten in Trendbeheer kort en ingezonden verslagen van gelegenheidscorrespondenten.

3 Comments

  1. “De Appel zal zich dan ook horizontaal richten tot
    de intellectueel en emotioneel nieuwsgierige, maatschappijbewuste non-expert en tot dat doel een taal hanteren die een zo breed mogelijk publiek aanspreekt. De vaak elitaire houding van West-Europese kunstinstellingen, de white cube gallery spaces die — niet onbelangrijk — grotendeels worden ingenomen door de blanke, hetero normatieve middenklasse, wordt daarbij resoluut opzij gezet en maakt plaats voor een polyfone veelvuldigheid van stemmen die gender,
    etniciteit, seksuele geaardheid, klasse, leeftijd etc. doorkruisen. De Appel wil daarbij staan voor horizontaliteit, openheid, diversiteit en inclusiviteit, en een instituut zijn dat coole berekendheid inruilt voor passie, transparantie en interventie”

    http://deappel.nl/dox/newsitem_docs/27/deappel_bis_2017-2020_def.pdf

  2. het wordt nog druk zo op het snijvlak van kunst en maatschappij
    (‘polyfone veelvuldigheid van stemmen’ is een dubbel pleonasme)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*