Anna Tilroe over macht en commercie in de kunstwereld

Lezing Studium Generale Universiteit Leiden – 11 februari 2014.

“Van kunst wordt nu steeds meer verwacht dat ze geruststelt en de ontzaggelijke wereld waarin wij leven niet problematiseert maar bevestigt. Inclusief het als onontkoombaar gedefinieerde economische systeem.
Ik denk dat daarmee de kunst als kritische factor de nek wordt omgedraaid en tot decoratie van de macht van een ongrijpbare bovenklasse wordt gedegradeerd”

media.leidenuniv.nl/legacy/anna-tilroe—over-macht-en-commercie-in-de-kunstwereld.pdf (PDF)

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *