Tagged: Anna Tilroe

Anna Tilroe over macht en commercie in de kunstwereld

Lezing Studium Generale Universiteit Leiden – 11 februari 2014. “Van kunst wordt nu steeds meer verwacht dat ze geruststelt en de ontzaggelijke wereld waarin wij leven niet problematiseert maar bevestigt. Inclusief het als onontkoombaar gedefinieerde economische systeem. Ik denk dat...

Sonsbeek

Sonsbeek 2008

Miss Universe van Lara Schnitger. Pauline Krikke (Burgemeester van Arnhem): “De hedendaagse kunst toont ‘Grandeur met de menselijke maat’. Ik dank allen die aan de realisatie van Sonsbeek 2008 hebben bijgedragen en ik wens iedereen een bijzondere ervaring toe”. Foto’s:...