Tagged: Exyzt

Vantukkenstijn

Exyzt – Het Far West Hotel

Het Far West Hotel oftewel tijdens De Wereld van Witte de With tijdelijke hotelkamers op een dak, op een plein en aan de singel . Overdag toneelschuur, des nachts hotelkamer. Bij goed weer (sic!) ontbijten aan de tafel van Jeanne...