7 Comments

  1. Heer Bosch, uw geheugen heeft niet geleden van de Champagne! Some things go by very different names…

  2. En ik maar denken dat quartair een kunstenaarsinitiatief was ergens in de stad. En de toussaintkade een stroom dependance. Zoveel mogelijk verschillende namen gebruiken lijkt me onslim.

  3. De tentoonstellingsruimte van kunstenaarsinitiatief Quartair wordt gedurende de donkere maanden (okt > apr) gehuurd door Stroom, als projectruimte, of dependance, zo u wilt. De constructie kent niet de poëtische schoonheid van het directieregime van Museum Van Nagsael te R. (met directeuren voor resp. even en oneven maanden), maar is niet zó onbekend dat een ervaren koerator erdoor uit zijn evenwicht raakt.
    Overigens tijd om het te hebben over wat wezenlijk belangrijk is: de tentoonstelling van Gamal Ez. Ofschoon moeilijk in megapixels te vangen, laten deze installaties bij de welwillende kijker diepe indruk achter. Het werk van een kunstenaar met een aan waanzin grenzend ‘Kunstwollen’. Zelden zo’n ‘drive’ gezien; in dit geval gepaard aan sterke vormbeheersing.
    Ga kijken!

  4. Het begrip ‘Kunstwollen’ is niet alleen een verrijking van het emotioneel toch een tikje schrale nederlands (die me naast Goethe en het zwarte woud op een rare manier ook aan mijn oma doet denken) maar ook zeer een rake typering. Maar de zinsnede ‘aan waanzin grenzend’ vind ik regelrecht verdacht refererend aan allerlei romantieke kunstopvattingen waar niemand wat aan heeft, en die het werk van Ez ook geen recht doet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*