Utrecht Manifest @ Centraal Museum

a14.jpg

Deze tweede Biënnale voor Social Design wil de universaliteit
van beeldtaal aantonen: words divide, pictures unite!

centraalmuseum.nl/pa[…]expo_id=170&filter

a23.jpg

De Oostenrijker Otto Neurath wilde de wereld inzichtelijk maken
met behulp van grafische symbolen…

a33.jpg

dat deed hij met name met Gerd Arntz, die duizenden
pictogrammen ontwierp en daarmee de basis legde voor
de hedendaagse beeldstatistiek.

a42.jpg

Maar veel ontwerpers denken dan weer dat ze het beter
kunnen waardoor alles wat drabbig wordt…

a54.jpg

en de werkelijkheid werd ook steeds complexer, zoals deze
grafiek van een maand in Irak, ontworpen door Alicia Cheng
voor de New York Times laat zien.

visual complexity.com

Ook de techniek ging vooruit, zoals uit een animatiefilm van
Lars Arrhenius blijkt.

a72.jpg

Het meest verrassend is een computeranimatie van
Charles Sandison

a83.jpg

waarin mensvormen continu ontstaan en oplossen…

a91.jpg

aan de hand van bouwstenen gevormd door de woordjes
you, me en us.

a101.jpg

Ook Gert en Derk Dumbar voegen een steentje toe…

a112.jpg

met een voorstel voor crisispictogrammen voor
opvangcentra in rampgebieden…

a121.jpg

waarbij ze niks vergeten.

a15.jpg

Dat deed de encadreur van de houtsnede Het Derde Rijk
van Gerd Arntz uit 1934 wel: deze piramide hoort scheef
te staan door de basiss horizontaal te houden.

3 Comments

  1. Heel erg leuke Youtube van Lars Arrhenius in de kolom GJ. Die tevens een erg fijne videoloop in een installatie zou kunnen zijn kan ik me zo indenken. Als zodanig ook in het Centraal Museum gepresenteerd?

  2. nee, sec op een niet te groot schermpje. ook niet slecht hoor…
    (als je goed kijkt zie je sex, niet al te succesvolle prostitutie, geboorte en de dood daaronder – wat wil je nog meer, naast alle werk en jolijt)

  3. Met alle respect, maar een beetje fast food mish mash dish voor wat betreft Otto Neurath. Stroom is al sinds 2006 behept met deze utopische filosoof en geeft dat gestalte in het programma ‘After Neurath’. Meer slow food a.h.w.. Tot najaar 2008 volgen nog enkele activiteiten. In de zomer de feitelijke tentoonstelling ‘A Safe Place’ (werktitel), waarvan in Utrecht een preview te zien was. En binnenkort, op 9 feb, opent ‘The Global Polis’ waarbij de relatie van Neurath met architectuur en stedenbouw centraal staat. Vooral zijn ideeën over de democratisering van de openbare ruimte en over informele planning zijn van grote invloed geweest. Hoe kun je de intimiteit en tastbaarheid van een kleine gemeenschap verenigen met de anonimiteit en veelzijdigheid van de wereldstad? Moeten we de stedelijke problemen niet eerder sociaal dan technologisch oplossen? Wat is de waarde van spontane bewonersacties en op welke wijze kun je daar bij een stadsontwerp rekening mee houden? Het zijn vragen die doorklinken in het huidige architectonisch en stedenbouwkundig debat (het lijkt wel of we het ook hier over het Pact van Zuid hebben).
    Neurath’s ideeën waren onder andere gebaseerd op zijn betrokkenheid in de jaren 20 van de vorige eeuw bij de activistische kraakbeweging in Wenen.
    Curator van de expositie (en auteur van publicatie bij NAi Uitgevers) is Nader Vossoughian. Zijn introductie: http://nl.youtube.com/watch?v=k37hRakCJNw

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*