About [Redactie] 8948 Articles
Berichten in Trendbeheer kort en ingezonden verslagen van gelegenheidscorrespondenten.

23 Comments

 1. ik constateer op basis van feiten dat de stem van beeldend kunstenaars door de actie in het Rijks meer wordt gehoord, of de projecten waarbij mevrouw Wenzel en zéér veel anderen zijn betrokken (in ons Rijks, maar ook elders en daarvoor) resultaat hebben, wellicht; de acties en activiteiten van de traditionele beroepsverenigingen blijven ongewis en vooral onduidelijk, in ieder geval merkten kunstenaars daar weinig van, het feit dat individuele kunstenaars zich oprichten, moet door beroepsverenigingen van welke aard dan ook worden omarmd, het is geen kritiek op de vakbonden, maar juist een ‘schreeuw’ om gezamenlijk op te treden en een handreiking naar een nieuw verbond

 2. aan die vakbonden hebben kunstenaars de afgelopen 10 jaar volgens mij maar bar weinig gehad, of het moet destijds die wik zijn geweest die ze zo hard hebben bevochten voor de kunstenaars destijds.. om maar te zwijgen van hun oorverdovende stilte van de afgelopen maanden – voor wat betreft de belangenberhartiging van de kunstenaars-tak in hun ledenadministratie.
  maar om in aansluiting op ove lucas’ text ook optimistisch te eindigen, laten we hopen dat de fnv-afdeling van al die contributiegelden een geluid weet te bakken wat dan in iedergeval in de vorm van die (in voorbereiding zijnde?) juridische procedure een deuk in dat hele gedoe weet te duwen..

 3. waar zijn dan die 3000 beeldend kunstenaars gebleven, vraag ik nog even? ook instellingen als het CBK waren niet altijd even strak, maar wel betrokken, ik glij gewoon met Jeroen, weet van zwaktes, maar pleit ervoor dat de stem van beeldend kunstenaars (contributie, hihi), wordt gevolgd, dat bedoelde ik, wat is het verschil met de vorige bezetting van het Rijks, de actie van de culturele sector mei 1975: individu! kunnen belangenverenigingen een deuk schoppen en 2010 combineren?

 4. De opmerking van Anne Wenzel heeft mij ook verbaasd. Vooral omdat de FNV als sponsor van de stickers etc. werd genoemd op hun eigen ‘Schuileninhetrijks’ site.

  Lijkt mij inderdaad geen goed doen voor de samenwerking met de verschillende partijen.

  De politiek is inderdaad in het voordeel, omdat kunstenaars van nature Eizelgängers zijn.

  Ik heb overigens wel FNV leden rond zien lopen in het Rijks.

 5. Ik ben het helemaal met de bovenste opmerking eens van Ove Lucas. Samenwerking zou nu het belangrijkste moeten zijn.
  De vingerwijzingen zijn een teken van ‘politieke onvaardigheid’ jammergenoeg eindigd mevrouw van de FNV met precies zo’n vingerwijzing.
  Praat aub met elkaar en neem het teken van individuele kunstenaars serieus. En andersom neem de beroepsverenigingen serieus. Ook al zien we weinig van de effecten dat zegt niet dat er niets gebeurd achter de schermen. het huidige politieke klimaat ombuigen is het gezamenlijke doel. Niet het elkaar afschieten.

 6. wij hebben als organisatie van schuilen in het rijks al vrij vroeg contact met de FNV gehad. uiteindelijk hebben ze de actie met 250 euro gesteunt. in ruil daarvoor eisden ze dat de FNV op de site genoemd werd. de BBK heeft inmiddels de actie met 150 euro gesteunt. de rest van de kosten voor flyer, website ed hebben wij tot nu toe uit eigen zak betaald.
  verder hebben wij geen steun van de vakbonden ontvangen. wij hebben zelf de contact met de pers, met politici gelegd. op dit moment zijn wij dardoor in gesprek met Kunsten 92 en hebben afspraken met politici van de SP, VVD, CDA en PvdA gemaakt.

  wij zagen ons genoodzaakt om tot actie over te gaan omdat de stem van de beeldende kunstenaar tot nu toe niet voldoende te horen was in het gevecht rond de bezuinigingen. theater, muziek wel. de eerste resultaten daarvan zien we nu, de BTW is alleen voor beeldende kunst verhoogd naar 19%. theater en muziek is uitgesteld. en dan hebben we het nog niet eens over de bezuinigingen die er zowel op landelijk als ook regionaal niveau eraan komen.

  inmiddels hebben we telefonisch contact met zowel de BBK als ook de FNV naar aanleiding van een stuk in de Volkskrant gehad. in dit stuk staat dat ik twijfels aan de vakbonden heb. met zowel de BBK als ook FNV Kiem hebben we afgesproken om elkaar te steunen en niet tegen te werken.

  er blijft de vraag: wat kunnen wij daadwerkelijk van de vakbonden verwachten?
  ik denk dat het de komende tijd eveneens hard nodig is, dat ook de beeldende kunstenaar zelf zijn stem laat horen!

 7. Al jaren ben ik als kunstenaar lid van FNV Kiem en ik onderschrijf Annes uitspraken over de vermeende passiviteit van de vakbond voor de kunsten volkomen. En hulde aan haar dat ze zich inzet en hier uitspraken over durft te doen, dat is al lastig genoeg, op persoonlijke titel: je positie als ZZP-er is een kwetsbare, you are biting the hand that feeds you.
  De argumenten die worden geopperd door FNV KIEM-voorzitter Joke Hubert die een vermeende actieve houding moeten staven, refereren dan ook alleen naar ‘aanhaak’-activiteit, initierend is het nauwelijks te noemen. De ‘ondersteuning’ in de vorm van een aalmoes, blijkens uit Annes reactie, is dan ook potsierlijk. En om de 3.000 kunstenaars die maandelijks contributie betalen aan KIEM ‘georganiseerd’ te noemen, lijkt me ook wat overdreven.

  Ik verbaas me al een tijd over de stilte en passiviteit (misschien zelfs naiviteit?) van de bond. Website, blog en Facebookpagina van KIEM geven mij geen andere inzichten: de bond lijkt wars van de hedendaagse realiteit van beeldend kunstenaars anno nu en lijkt zich vooral te bekommeren om werknemers in de grafische industrie en podiumkunsten. De post die in mijn brievenbus valt vertelt al jaren hetzelfde verhaal.

  De mogelijke oorzaak daarvoor werd me laatst pas duidelijk, na een poging bij de juridische afdeling van FNV Kiem advies te krijgen over een voor mij onfortuinlijke situatie in het hoger kunstonderwijs waarin ik werkzaam ben, als een van vele ‘onderwijzende’ kunstenaars. Naast een contractsituatie die het ZZP-erschap ‘bijt’ is er ook een ander BTW drama dat er aan zit te komen en waar ik KIEM nog niet over gehoord heb: de afschaffing van de BTW vrijstelling in het onderwijs sinds juni 2010 voor niet-geregistreerde onderwijsinstellingen (hiermee wordt oa bedoeld kunstenaars zonder onderwijsbevoegdheid die lesgeven). Ik vermoed met desastreuze gevolgen vanaf juli 2011 voor hen die niet in het nieuwe register worden geaccepteerd: een groot aantal onderwijsinstellingen zoals kunstacademies die met onbevoegde, ongeregistreerde ZZP-ers werken zullen vanaf dan het uurtarief stellen op inclusief 19% btw, ipv inclusief 0% BTW, is mijn vermoeden. Met 1 opdrachtgever heb ik dat nu al aan de hand: inkomstenderving: 19%. Onderhandelingspositie over uurtarief: geen.

  De medewerker had nog niet van dit fenomeen gehoord en vertelde dat de bond maar beperkt afspraken kan maken indien het ZZP-ers betreft: vaste tarieven of behoorlijke uurlonen of -contracten afdwingen in bijvoorbeeld het hoger kunstonderwijs, waar vaak met facturerende ZZP-ers wordt gewerkt, is daarmee onmogelijk, omdat dat kartelafspraken zou opleveren. Het is juist de (vogel)vrijheid van de beeldend kunstenaar als ZZP-er die door de bond niet kan worden beschermd: de afspraak is dat er geen vaste afspraken kunnen worden gemaakt. Het zou ook de reden kunnen zijn dat het met veel bombarie aangekondigde KunstKeurmerk een stille dood is gestorven.

  Het is de vrijheid die de ZZP-er-kunstenaar omgeeft waar misbruik van gemaakt wordt. Door de mythe van de individuele subsidies in stand te houden, alsof kunstenaars wel elders het geld ervoor kunnen krijgen, wordt deze situatie in stand gehouden door de ‘opdrachtgevers’ van de ZZP-er-kunstenaar: m.n de onderwijs- en presentatieinstellingen.
  En dan een staatssecretaris die smalend het Eigen Broek Ophouden-credo over de luie kunstenaars uitspreekt. Ik kan er woest van worden. In dit systeem is het namenlijk helemaal niet mogelijk om je als kunstenaar echt zakelijk op te stellen. Kosten van de kunstenaar is namenlijk meestal de sluitpost op de begroting, na huisvesting en personeelskosten van de organisatie. Zelfs met subsidie die die kosten zouden moeten dekken: er wordt vaak zonder pardon mee geschoven, subsidiegevende instanties doen hier ook niets aan.
  Dat de oorzaak van subsidie-afhankelijkheid en verantwoordelijkheid dus vooral bij de kunstenaar zou liggen, is een andere mythe: we zijn onderdeel van een veel groter systeem. De focus verleggen naar de rol van de andere spelers, dat is essentieel en absurd dat een vakbond voor kunstenaars hier totaal niets aan doet. Misschien zouden die 3000 georganiseerde kunstenaars eens gezamenlijk dat lidmaatschap op moeten zeggen.

 8. Mrs B slaat wat mij betreft een spijker centraal op de kop!
  het gaat verder dan bezuiniging en verhoging
  ik zoek waar en hoe we elkaar kunnen verbinden (de traditionele beroepsverenigingen hebben kennis, bijvoorbeeld op juridisch en financieel gebied – de ‘vrije’ kunstenaars hebben overtuiging en adequate strategieën – instellingen, zoals CBK’s, hebben strategische posities – daarnaast is er iets belangrijks gaande qua podia zonder collectie (De Zaak Nu)
  zoek niet naar een nieuwe organisatie, maar wel naar vereniging en (raar woord) solidariteit

 9. Ik zeg aanvullend: inventiviteit. Die strategiëen, strategische posities, kennis en belangen van de verschillende kanten zouden ingezet moeten kunnen worden om nou eens verder vooruit te denken dan slechts te blijven hangen in de groef van de constatering dat het de verkeerde kant op gaat en dat we ‘alles’ kwijt raken; deal with it. Die hakken moeten uit het zand maar ook de mythes naar de prullenbak.

 10. in ieder geval niet ons in een nieuwe stichting verenigen
  ik wil praten met de diverse partijen om hopelijk gezamenlijk op te treden
  ook met het oog op nieuw Cultuurplan en het standpunt van organisaties (direct ten aanzien van kunstenaarsbeleid)
  CBK Rotterdam heeft binnenkort een afspraak met Platform Kunstenaars en ik stel me voor dat wat we hiervoor bespraken op de agenda staat

 11. In de Schreeuw-actie waren vrijwel uitsluitend de podiumkunsten zichtbaar.
  Ik kan helaas ook niet anders concluderen dat de commitment m.n. voor duidelijke en zichtbare acties voor beeldende kunst erg laag is bij het FNV.
  Wij hebben deze actie zonder een grote organisatie achter ons georganiseerd voor slechts 850 euro… (reis-parkeerkosten en kleine bijkomende kosten niet meegerekend,laat staan honorarium (zijn we wel gewend)) Ik betaal zelf al meer dan 100 euro per jaar aan het FNV…. En van al dat geld wat beeldend kunstenaars doneren is in deze tijden, wanneer het er op aankom, dan te weinig te merken. Na veel aandringen van o.a. mij en andere kunstenaars is er dan eindelijk toch juridische actie gestart tegen de btw.verhoging.
  D’r mag dus zeker wel eens wat pittiger en zichtbaarder actie gevoerd worden voor m.n. de beeldende kunsten. Helaas moeten anderen dat noodgedwongen nu dus doen. De opmerking van Anne Wenzel was welzeker relevant.
  3000 Kunstenaars-FNV-leden brengen samen jaarlijks (120 x 3000) dus 360.000,= Euro in het laatje.
  Daar mag je in hemelsnaam toch wel iets substantieels van terugverwachten?
  Waarom richten we als kunstenaars dan niet gewoon zelf een vereniging op die actief onze belangen behartigd vraag ik me dan af…

 12. Dit moet volgens mij meer opengebroken worden, verder dan agenderen. Platform Kunstenaars is een goed iets (denk ik, geloof ik, maar eigenlijk weinig idee), maar lijkt voor ‘de buitenstaander’ vooral een platform richting CBK, maar is bij mijn weten niet een ‘open’ platform voor andere kunstenaars / initiatieven dat als een interface tussen kunstenaars en oa CBK kan dienen. Ook daar zou nagedacht kunnen worden over een andere overlegstructuur onderling.
  Als actief lid van een wild Rotterdams initiatief pleit ik dan ook voor een duidelijkere dialoog tussen partijen zoals CBK, DKC, de initiatieven, de presentatieinstellingen. Contacten zijn er vooral op informele basis en het is wel de tijd voor een wat stevigere aanpak, we vergaderen ons wild – in eigen kringen.

  De kunst is echter om structuur in het gesprek te houden, maar dat is meer een kwestie van cement dan een nieuwe stichting.
  En waar kan ik de notulen vinden van jullie vergaderingen? :-)

 13. mondriaanfonds en fondsbkvb zouden hierin als spelers met daadwerkelijk inzicht in (financiele) praktijk der kunstenaars (tov. instellingen) ook weleens wat harder in den publieke toeter mogen blazen wellicht (ten goede van de kunstenaar dan..)

 14. met ‘minder wild’ knipoogde ik naar de zinsnede “wild Rotterdams kunstenaarsinitiatief”, knipogen in die zin dat ik open sta voor overleg en weet dat de kracht van actuele kunst in Rotterdam grotendeels ontstaat vanuit initiatieven en dat instituties daarbij een belangrijke ondersteunende rol spelen

 15. Dat is fijn om te horen, over de kracht vanuit de initiatieven. Al hoor ik in je zin ‘in ieder geval niet ons in een nieuwe stichting verenigen’ enige scepsis die ik misschien ten onrechte op een zeker initiatief projecteer. Maar dat zullen mijn wilde gedachten wel zijn geweest.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*