Kelderrestanten Kunstuitleen Tilburg

Dumas, denkt de notaris, dat is vast Fransche troep. En Johan Cruijff, die ken ik ook al niet. Kortom: de notaris ruimt de zolder van kunstuitleen Tilburg op. Een seriewerkje uit 1997. Voor een paar euro geheel de uwe.

notarishuis-arnhem.orangebite.com/object/14

Aan deze Marc Mulders zit wat weinig kleur. Met 190 x 170 cm toch al wat groot. En zo zwaar op de hand met al dat grijs. Toch nog € 1.650 – vanwege de olieprijs.

Een Lucebert mag u meenemen voor 160 euro. ‘Gouden bergen’ heet het werk toepasselijk. Het dateert uit 1989.

Marc Mulders, Reinhoud van Vurgt en Paul van Dongen – gem.tech./papier – 100 x 70 cm voor 160 €

Raquel Maulwurf wil al helemaal niemand hebben: 30 €

M. Toebosch – subway-report – foto/papier – 152 x 6 cm Ingezet op een whopping 50 euro.

Jan Wolkers. Leuk om de eerste druk van Een roosch van vleesch mee te kaften. Dat lijstje kun je hergebruiken. 90 euro.

Kinke Kooi: 30 euro.

Tekening Toon Teeken 16 euro.

En veel meer Jeroen Henneman, Bert Loerakker, Reinoud van Vught, Klaas Gubbels, Armando, Ton Teeken, Alexander Korsmit, Frans Franciscus, Gummbah, Co Westerik, Rob Scholte, Ger Lataster, Fons Haagmans, Warffemius, Jeroen Hermkens, Reinier Lucassen, Roger Raveel, Ellen Rodenberg, Carel Visser, Jan v. d. Dobbelsteen. Alles onder of rond de 100 euro.

Er op tijd bij zijn:

“Mede door de overname van Kunstuitleen Tilburg is de collectie van Arto Imago zo groot geworden, dat de collectie inmiddels meer dan 10.000 werken omvat. Het gevolg is dat een deel van de collectie niet meer geëxposeerd kan worden. “Dat is zonde, kunst hoort aan de wand”, vindt Catherine Megens van Kunstuitleen Arto Imago. Samen met haar partner, Cessy Paardekooper, heeft zij dan ook besloten om een deel van de collectie te veilen. De circa 500 werken zullen voor slechts 10% van de verkoopprijs worden ingezet! “

notarishuis-arnhem.orangebite.com

Eerdere ruis over kunstveilingen bij George Knight: I Nijmegen veilt kunst zonder de kunstenaars erin te kennen, II Tussenbalans van het debat over Nijmegen en kunstveilingen, III Nijmegen gevraagd om openheid over kunstveilingen, IV Nijmegen overweegt openbaarmaking resultaten kunstveiling en V Nijmegen weigert openheid van zaken over kunstveilingen.

Maar Arto Imago is een private partij en wat je hebt mag je dumpen. Niet? Had Kunstuitleen Tilburg maar kleine lettertjes moeten bedingen bij de supersale.

About Jeroen Bosch 4651 Articles
Smaakmakend sinds jaar en dag: onafhankelijk kunstenaar, tentoonstellingmaker, trendbeheerder en oprichter art agent orange, artist run art agency. Eigen werk onder jeroenbosch.com Meer info zie trendbeheer.com/jeroen-bosch

23 Comments

 1. hear, hear…..rare sport toen Faxx dichtging !!!
  Of werk terug, of naar die dames, ik heb ze weer hier (omdat ik de dames kon) anders waren ze nu in het zwarte gat verdwenen !!!!

 2. En dan te bedenken dat er nog 183 kunstuitlenen zijn die vroeg of laat iets met hun winkeldochters moeten. Het voorland van elke kunstenaar is vergetelheid. Dat is helder. Maar het leeuwendeel uit bovenstaande kunstveiling is nog niet eens niet dood, doet aan carriere et al, maakt naam.

  Toegegeven, een hoop grafiek en werk in oplage. Toch lijkt het me lastig je werk voor 90% duurder te koop aan te bieden om de hoek en lastiger nog tegelijkertijd succes uit te stralen.

  Bedankt Catherine Megens en Cessy Paardekooper van Arto Imago voor dit heldere inzicht in duurzame prijsontwikkeling! Verroest mooi spul daar in Uden.
  genieten van kunst http://www.youtube.com/watch?v=6moJIma4LRE&width=640&height=360

 3. nou. volgens mij werkt je reclame, JB. vooral op de dumas en de mulders wordt inmiddels driftig geboden. en dat terwijl de veiling nog lang niet gesloten is.

  voor de rest trouwens wel erg veel grafiek. vaak ook wat gedateerd werk. typisch kunstuitleenwerk in de meeste gevallen.

 4. @Jacko
  nogal, ik weet het. Er zijn er meer die zich hierbij ongemakkelijk zullen voelen. Het is zeker niet tekenend voor de prudente volwassen ‘echte’ kunstuitleen. Maar dit incident staat niet op zich. Er wordt vaker gedumpt en ik zie het in de toekomst ook nog wel gebeuren. Het is wel iets waar je schande over zou moeten roepen. Of zou kunnen roepen. Tegelijkertijd zegt het ook iets over waarde. Of het gebrek eraan.

 5. @Jacko, Jeroen en Anne
  Wat mij nog het meeste zorgen baart is dat het niet om het normale ontzamelen gaat dat gangbaar is in de erfgoed- en museumsector. Bij een soortgelijke kunstveiling in 2011 door de gemeente Nijmegen werd nauwgezet de LAMO-richtlijn gevolgd.

  Maar wat voor richtlijn volgt een particuliere organisatie als Arto Imago die los van de gemeente Tilburg staat? En wie controleert dat? De veilinginformatie geeft daarover geen duidelijkheid.

  In Nijmegen bestond in elk geval de intentie om kunstenaars van wie werk verkocht werd op de hoogte te brengen. Een kunstenaar van wie enkele werken geveild worden vertelde me echter niet op de hoogte te zijn gebracht van de huidige veiling door Arto Imago en Notarishuis Arnhem. Ik vermoed dat dit voor alle kunstenaars geldt. Misschien kunnen kunstenaars van wie werk wordt aangeboden dat op mijn onderstaand blog bevestigen:
  http://georgeknightlang.wordpress.com/2012/03/09/arto-imago-nam-kunstuitleen-tilburg-over-en-veilt-537-kunstwerken/

  Kortom, deze kunstveiling is een gevolg van de marktwerking. Het gaat niet om het normale ontzamelen dat gebeurt vanwege fysieke (depot is vol) of kwalitatieve (mindere werken wegdoen) normen. Uitsluitend bedrijfseconomische redenen tellen. Want volgens de eigenaren worden de werken geveild omdat ze niet geleend worden. Dus niet populair zijn. Met kwaliteit of de opbouw van een kunstcollectie heeft dat niks te maken.

  Maar wat Jeroen zich in de tekst ook al afvraagt onder welke voorwaarden hebben de Tilburgse gemeenteraad en de Tilburgse cultuurwethouder in 2010 de collectie van de Kunstuitleen Tilburg eigenlijk overgedragen? Waren ze voldoende op de hoogte en konden ze in 2010 al voorzien dat binnen 2 jaar deze veiling van 537 werken zou plaatsvinden?

  De vervolgvraag is of de Tilburgse raad met deze kunstveiling wel gelukkig kan zijn. Want de politiek heeft de zeggenschap afgestaan en niks meer te zeggen over deze met gemeenschapsgeld opgebouwde openbare kunstcollectie aan een particuliere partij. Is dat een gewenste en voorzienbare ontwikkeling? Ik vind van niet.

  En zoals in vele gemeenten is het opnieuw een GroenLinks of D66-cultuurwethouder die de bijl mocht hanteren. Zie Gouda, Nijmegen, Utrecht, Tilburg, Rotterdam, Den Haag etc.

 6. de kernvraag is: hoe kun je een collectie die ooit is opgebouwd op andere gronden dan museale kwaliteit, maatschappelijke importantie of ook uitleenbaarheid een nieuwe bestemming geven, of, hoe kun je deze ‘ontzamelen’.
  de methode-Tilburg is niet uniek en verre van ideaal, ik vind dat je te allen tijde de (potentiële) marktwaarde van de betreffende kunstenaar moet respecteren – daarbij behoort dus geen veiling waar het gaat om tientallen duro’s. hoe ga je wel om met collecties van duizenden kunstwerken die in een depot staan, geen bestemming meer vinden in overheidsgebouwen of een rol spelen in de kunstuitleen? kunstuitlenen (steeds meer geprivatiseerd met de boodschap om de eigen broek op te houden) die vaak opgezadeld met de erfenis. collecties die dus niet museaal zijn en niet onder de richtlijnen van LAMO vallen? iedereen zoekt oplossingen daarvoor, maar geen ervan is ideaal. het voelt hoe dan ook als een act van verlies, hoe nodig het ook is. gemeenten (niet alleen GroenLinks en andere binnen dit schema geprojecteerde linkse partijen) houden, om het maar oneerbiedig te zeggen, opruiming. enkele kunstuitlenen of CBK’s (waar ze nog bestaan) proberen hierbij de beroepsethiek te waarborgen. misschien hebben zij daarbij ook een impuls nodig van de kunstenaars, woorden die anders gaan dan dat alles behouden moet worden. en dat georganiseerde veilingen zoals in Tilburg of plotselinge ontmoetingen, ver onder de prijs, elders moeten worden voorkomen lijkt me duidelijk.

 7. @Ove Lucas
  We verschillen niet van mening over het feit dat de veiling door Arto Imago zou moeten voorkomen. Wel over de zin en de toepassing van de LAMO-richtlijn als het over afstoten van kunstobjecten gaat.

  De museumsector is niet de enige die de LAMO-richtlijn volgt. Ook de erfgoedsector doet dat evenals lokale culturele instellingen zoals gemeentelijke kunstcollecties. Daarbij kan het begrip ‘museaal object’ breed omschreven worden. Mijn argument was dat de LAMO-richtlijn op een inzichtelijke wijze de nodige zorgvuldigheid introduceert die anders niet bereikt kan worden.

  Maar een andere breed aanvaardbare richtlijn kan ook. Ook zou men men voor geprivatiseerde Kunstuitlenen de LAMO-richtlijn kunnen aanvaarden met uitzondering van bijvoorbeeld de verplichting het eerst aan andere instellingen aan te bieden voor verkoop. Als er maar inzichtelijkheid, uniformiteit en zorgvuldigheid komt voor de (voormalige) kunstuitlenen en CBK’s die nu ontbreekt.

  Eigenlijk verbaast het me dat via de VNG aan gemeenten geen richtlijn is opgesteld voor het afstoten van kunstcollecties met voorwaarden voor de overdracht aan private partijen.

  Gemeenten houden opruiming en sommige verzamelaars hebben hun slag geslagen door in gevallen werken ver onder de marktwaarde te kopen. Het willen waarborgen van ethiek door goedwillenden schiet dan uiteindelijk tekort omdat het een gemeentelijke kunstuitleen of CBK niet beschermt tegen de willekeur van zo’n gemeente of het ontbrekend toezicht van een koepel als de VNG.

 8. @George Knight
  duidelijk! ik ben het helemaal met je eens: inzichtelijkheid, uniformiteit en zorgvuldigheid. in Rotterdam zijn we nu bezig met voorbereidingen om de collectie te ‘saneren’, alles is voorbereid, maar hoe zet je de volgende stap zonder in valkuilen te stappen. een algemene richtlijn voor deze omstandigheid zou zeer waardevol zijn, maar verwacht ik niet (in ieder geval niet op korte termijn). daarom ook mijn (wellicht verscholen) beroep op kunstenaars om oplossingsrichtingen.

 9. volgens mij is een veiling als deze juist een van de meest zuivere vormen van marktwerking (breed aanbod / onvermoede vraag) en is de uiteindelijk vastgestelde en afgehamerde verkoopprijs per definitie de ‘marktwaarde’ van een werk. inmiddels staat een schilderij van Marc Mulders op 10.000, een van Leon Adriaans op ruim 3.000 euro en de Cruijff print in grote oplage toch ook al tegen de 2.000 euro.
  misschien dankzij TB (ze willen graag een veer, dus geven we die ook maar), maar ja: elke ‘free publicity’ is prijsopdrijvende voorkennis, nietwaar?

 10. @Arno
  Ja, de prijzen liepen in genoemde gevallen op. Ik ben benieuwd wie er gekocht hebben. Wellicht ook een enkele galerist of kunstenaar? Maar in andere gevallen bleven de prijzen steken.

  Het is omdat TB en anderen er aandacht aan hebben besteed dat het blijkbaar bij vele belangstellenden onder de aandacht is gebracht. Goed om te noteren dat dit aanvullend was aan wat de organisatoren deden.

  Een open en transparante markt is inderdaad een zuivere vorm van marktwerking. Kritiek is juist dat dit in het verleden bij dit soort veilingen ontbrak. Het werd een uitverkoop door de kleine vraag. Hoe evenwichtig de veiling nu was kan ik onvoldoende inschatten.

  Daarnaast is de vraag waarom een met gemeenschapsgeld opgebouwde kunstcollectie sowieso opgeruimd moet worden. Waarbij het criterium was zijn dat werken verkocht werden die in anderhalf jaar niet waren geleend.

  Hoe zich dit verhoudt tot de uitspraak uit april 2010 van de Tilburgse cultuurwethouder Marjo Frenk ‘Met deze overeenkomst zorgen we ervoor dat de gemeentelijke kunstcollectie behouden en toegankelijk blijft voor de kunstliefhebbers van de stad‘ is aan de Tilburgse raad om te beoordelen.

 11. Beste lezers,
  Even wat feiten op een rij, zodat er niet nog meer onwaarheden de wereld in gaan.

  – De veiling betrof niet een Tilburgse collectie. Meer dan de helft van de werken komt uit de collectie van de al 23 jaar bestaande kunstuitleen Arto Imago die in Uden gevestigd is.

  – Deze kunstuitleen heeft vanuit een particulier initiatief in deze 23 jaar met veel enthousiasme en plezier duizenden werken verhuurd en verkocht aan particulieren en bedrijven zonder hier ooit één cent overheidsgeld of gemeenschapsgeld voor te hebben gevraagd, noch gekregen.

  – Arto Imago heeft in zijn geschiedenis een prettige en langdurige samenwerking met honderden kunstenaars opgebouwd en in totaal in al die jaren meerdere miljoenen (zelf verdiende guldens en euro’s) uitbetaald aan deze kunstenaars in ruil voor hun diensten en kunstwerken. Arto Imago is in de toekomst niet van plan deze activiteiten te staken.

  – In 2004 ging de Tilburgse Kunst Stichting failliet. Ter herinnering: Een grote veel omvattende stichting die vele activiteiten op het gebied van de kunsten verzorgde waaronder theater, creatieve vorming, kunst in de stad, tentoonstellingen, een kunstuitleen etc.

  – De curator die de zorg had voor de afhandeling van het gehele faillissement van de Tilburgse Kunst Stichting heeft destijds zelf een aantal kunstwerken verkocht aan derden, o.a. middels veilingen om verschillende marktwaardes te kunnen bepalen.

  – Arto Imago heeft in 2005 van de curator een deel van de collectie kunstwerken gekocht en er voor gezorgd dat er een kunstuitleen kon blijven doorgaan. (Hier is gewoon met de eigen euro’s van Arto Imago betaald, wederom zonder andere financieringen).

  – De gemeente Tilburg heeft een aantal kunstwerken van de curator gekocht (ong. in 2009).

  In samenwerking met het gerenommeerde veilinghuis Notarishuis Arnhem, met veel ervaring op het gebied van kunst en antiek, zijn nu kunstwerken geveild. Vele zijn (soms zelfs meer dan tien) jaren niet verhuurd geweest. Andere werken (grafiek) zijn niet veel meer gevraagd voor de verhuur of in meerdere aantallen (van dezelfde) in de uitleen en zodoende overbodig. Arto Imago is een zichzelf serieus nemende kunstuitleen die regelmatig kijkt waar hij staat, wat het publiek wenst, wat de toekomst brengt en ook of zijn collectie daar nog aan voldoet.

  Wij zijn blij dat bijna 500 geveilde kunstwerken nu bij ruim 200 verschillende mensen en bedrijven in huis zijn. Zodat ze weer bewonderd kunnen worden en die betekenis kunnen hebben waar ze oorspronkelijk voor gemaakt zijn.

  team Arto Imago

 12. @Arto Imago
  Dat er misverstanden of onwaarheden over de veiling zijn ontstaan is jammer. Wellicht heeft dat te maken met de voorlichting. Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar ik vermoed dat niemand twijfelt aan de goede bedoelingen van Arto Imago. Het is breder en gaat om de uitverkoop van de cultuur waar kunstveilingen een onderdeel van zijn. Juist omdat lokale overheden bovengemiddeld korten op de kunstsector.

  Tragiek is dat vele onregelmatigheden afgelopen jaren tamelijk ongestoord onder de radar zijn gepasseerd. Dus kunstveilingen of verkopen waar topwerken uit openbare collecties voor een lage en marktverstorende prijs van de hand werden gedaan. Door het regionale karakter ervan zijn kunstenaars en kunstliefhebbers laat gealarmeerd. Mogelijk krijgen welwillende instellingen zoals de uwe nu met terugwerkende kracht het leed van dit nabije verleden over zich heen. Het is onverdiend maar onvermijdelijk dat Arto Imago daarmee in verband wordt gebracht.

  U zegt dat de veiling geen Tilburgse collectie betrof. Maar op notarishuis-arnhem.orangebite.com/ staat: Mede door de overname van Kunstuitleen Tilburg is de collectie van Arto Imago zo groot geworden, dat de collectie inmiddels meer dan 10.000 werken omvat. Er wordt dus door het notarishuis een verband met de Tilburgse collectie gelegd. Waarschijnlijk in een tekst die u aangeleverd hebt. Hoe dan ook zij er talloze werken bij die wel degelijk uit de Tilburgse collectie komen.

  U handelt volgens uw eigen normen. Inzichtelijk legt u uit hoe een en ander tot stand is gekomen en wat u als de logica ervan beschouwt. Maar ik zie u als instrumenteel, zonder dit overigens onaardig te bedoelen. Mij baart iets anders zorgen, namelijk de rol van de overheden. En de dubbele tong van een wethouder die zich aan de voorkant groot maakt voor een kunstcollectie, maar die aan de achterkant in de verkoop doet. Die pretentie doet meer pijn dan uw zakelijke opstelling.

 13. (uit krabbedans nwsbrief)…de afbraak gaat verder……………..:

  Verkoop Kunstuitleencollectie

  Via verschillende kanalen heeft de Krabbedans u afgelopen weken meegedeeld dat we na 37 jaar als gevolg van de bezuinigingen afscheid moeten nemen van de Kunstuitleen en Designshop. Het team doet momenteel volop zijn best om de afbouw van de kunstuitleen en de verkoop van de collectie voor de leden zo soepel mogelijk te laten verlopen.

  Alle uitgeleende kunstwerken zijn inmiddels teruggebracht of aangekocht. Van 17 t/m 31 maart kunnen alle leden met 10% korting een kunstwerk aankopen uit de resterende, maar nog steeds gevarieerde en uitgebreide collectie. Overige belangstellenden hebben deze gelegenheid van vrijdag 6 t/m 15 april, eveneens tegen een korting van 10 %.

  De verkoop vindt plaats in de Kunstuitleen op de eerste etage van Bibliotheek Eindhoven in de WitteDame. Pinbetalingen mogelijk.

 14. mijn richtlijn is voorlopig dat het werk teruggaat naar de kunstenaar, zonder percentage (en dat is al moeilijk genoeg)
  mijn zorg is niet het werk/de kunstenaar dat/die een mooi bedrag oplevert
  ik maak me zorgen over kunstenaars die geweldige werken in het atelier hebben, geknakt worden door galeries die uiteindelijk toch voor wat jongs kiezen

 15. Met die nul procent zullen de kunstuitleen-kunstenaars blij zijn Ove. Enige kans dat dit in het overleg van CBK’s in een richtlijn voor het afstoten van de collectie wordt opgenomen?

 16. Nous, er is niet echt een landelijk overleg waarin deze problematiek op de agenda staat (na het opheffen van de Federatie Kunstuitleen), wel CBK’s (maar daarin zijn kunstuitlenen niet altijd opgenomen) en een kleine club met verwante kunstuitlenen. maar jouw suggestie ga ik wel onderzoeken. overigens zeg ik er gelijk bij dat die ‘richtlijn’ (0%, teruggave) niet overal in goede aarde valt. maar wat mij betreft is het in de besproken context wel het meest zuiver zuiver.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*