About [Redactie] 8948 Articles
Berichten in Trendbeheer kort en ingezonden verslagen van gelegenheidscorrespondenten.

7 Comments

  1. Achtergrond lijkt me dat het 20e-eeuwse welvaartsniveau ons in de tang heeft genomen. Het kabinet – welk kabinet dan ook – kent nu één agenda en dat is productiviteitsstijging. Iedereen weet dat Nederland er demografisch de komende decennia niet mooi bij ligt: vergrijzing (meer inactieven), stijging uitgaven aan sociale zekerheidsarrangementen (zorg, AOW, pensioenen) en ontgroening (minder actieven die dat allemaal bij elkaar moeten verdienen). Ik verbaasde me over de maatregelen die zzp’ers vorige week zijn ‘beloofd’. In crisistijd (met een werkloosheidspercentage van inmiddels 6,5%) en met flexibilisering als tover-antwoord voor een arbeidsmarkt die op slot zit, had ik verwacht dat burgers eerder gestimuleerd dan ontmoedigd zouden worden om te ondernemen en om voor zichzelf te beginnen. Tot ik me realiseerde dat de voorstellen juist starters en kleine zelfstandigen treffen, niét de bedrijven die een goede omzet draaien. In dat licht valt ook de herstructurering van de kunst- en mediasector en het overhevelen naar financiering door burgers te verklaren; behouden wordt wat inkomsten (toeristen) en de internationale diplomatie (economisch smeermiddel) dient, en een klein basis-repertoire daaronder. En zo begrijp ik ook de beperkingen die aan het hoger onderwijs gesteld gaan worden en die me in contrast leken met dat andere tover-antwoord, de ‘kennismaatschappij’: het nieuwe parool is korter studeren, minder studies volgen óf daar zelf voor betalen.

    Korte termijn doelstelling is bezuinigen, de overheidsuitgaven terugdringen. Doelstelling op langere termijn is productiviteitsstijging: het creëren van een groter arbeidspotentieel dat sneller én optimaal bijdraagt aan het BNP. Oudenampsen isoleert de bezuinigingen op kunst en brengt ze terug tot een Post-Fortuyn sentiment, conform de vraag denk ik van Platform BK als informele belangenorganisatie. Maar wanneer je alle maatregelen bij elkaar optelt wordt de logica mij pas echt duidelijk. En ook de betekenis van die uitspraak van Samson: “Je kunt je wel aan een baas onttrekken, maar niet aan de samenleving.”

    Dat jullie maar weten wat er van je verwacht wordt ;-)

  2. Niet mee eens Nous. Het gaat niet slechts over een beperkte belangenbehartigingskwestie of een lobby voor herverdeling. Het gaat hier met name over de kwaliteit van politiek handelen: de VVD grijpt eigenhandig de kans tot een systeemwisseling zonder daarin in overleg te treden met de partijen. En we zijn het niet eens met die politieke visie. Jij maakt van de visie van de VVD een alomvattend gedragen politieke wenselijkheid. Ik waag dat te betwijfelen. De doelstellingen zijn heel wel duidelijk gemaakt, de vraag is alleen door wie dat gedragen wordt. Dat is ook de strekking van Oudenampsen’s betoog: het is een eigenstandig opgelegd dictaat op de culturele sector bij gebrek aan weerwoord. Bij de HRA verloopt het anders zoals je merkt. Je gaat wel snel mee in de ‘rationale’ van de Teldersstichting.

  3. Ik leg slechts de rationale uit Jack. Het enige dat mensen interesseert en dat ze zorgen baart is of zij en hun kinderen voldoende inkomen hebben om er een behoorlijke levensstandaard op na te houden – dus nu, maar ook over 50 jaar. Dat is waar elke politieke partij en elk kabinet zich op zal focussen. Wie een duurzaam alternatief economisch model heeft dat mensen ook overtuigt (!), moet zich vooral melden. Persoonlijk zie ik overigens geen heil in dit krimpmodel dat uitgaat van toekomstige groei. Misschien is het land verkopen en sluiten inderdaad een beter idee ;-)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*