About [Redactie] 8950 Articles
Berichten in Trendbeheer kort en ingezonden verslagen van gelegenheidscorrespondenten.

7 Comments

 1. GK moet ook zo nodig nog even Gitta Luiten in bescherming nemen. Dat is toch die mevrouw uit de PvdA-cultuurbubbel die samen met Lex B. vraagtekens ging stellen bij ONS kunstsubsidiestelsel (slager snijdt in eigen vlees)? Die heeft indertijd wel iets meer schade aan de kunst toegebracht dan Stanley B. met zijn culturele ondernemerschap in het koloniale roofkunstmuseum aan de Maas. En dan is ze toevallig ook nog eens haar eigen sterrenrestaurant gaan exploiteren. Foei toch.

 2. @JP Chenet
  Goede observatie. De informatie dat Bremer in de RvT van Museum Voorlinden zit heeft velen verrast. De informatie is wel terug te vinden op de site van Voorlinden onder het kopje ANBI. Daar wordt S.W. Bremer als ‘Bestuurder B’ genoemd.
  http://www.voorlinden.nl/organisatie/anbi/

  In het Edese raadsdebat werden voortdurend appels met peren vergeleken. Maar een particulier museum van Joop van Caldenborgh (Voorlinden), van Hans Melchers (MORE in Gorssel) of het in voorjaar 2018 te openen LAM in Lisse van Jan van den Broek is wat anders dan een publiek museum. Bij de laatste zijn collectie en gebouw doorgaans van een gemeente, ook als dat museum verzelfstandigd is. Er zijn daar zeldzame uitzonderingen op zoals Stedelijk Museum Zwolle met de particuliere collectie Hannema die eigendom is van het museum en niet van de gemeente Zwolle. En een publiek museum is weer wat anders dan een kunsthal of tentoonstellingsruimte. De laatste zonder eigen collectie, met een kleine staf en zonder de museumtaken als conservering en documentatie. In het Edese raadsdebat liep dat alles door elkaar, en vooral de wethouder Weijland werkte door zijn vergelijkingen aan de begripsverwarring mee.

  Het lijkt duidelijk dat Bremer aan het herstel van zijn reputatie werkt die door zijn Rotterdamse episode bij het Wereldmuseum zo zwaar beschadigd is. Bremer had een spreekverbod met de media tot aan zijn pensionering, en kan nu hij officieel gepensioneerd is volop in de aanval gaan. Daarom horen we nu van hem. Als deze reactie van Bremer om achteraf aan zijn reputatie te werken nog als logisch en menselijk kan worden verklaard, anders zit het met de mensen die hem daarbij op enigerlei manier helpen. Hoe geïnformeerd zijn ze over de beweegredenen van Bremer? Zoals wethouder Weijland in Ede. Waarom doen ze dat en hebben ze wel door dat herstel van zijn reputatie Bremers primaire motivatie is?

 3. @GS
  Wat een malle aanname die volledig de essentie mist van waar het om gaat. Ik neem Gitta Luiten niet in bescherming en naar mijn idee blijkt uit niets dat ik dat zou doen. Ik wees op de hypocriete opstelling van wethouder Weijland in het Edese raadsdebat die vanuit het niets en zonder enige directe aanleiding mw. Luiten aanviel. Ik kon er niet anders inzien dan dat Bremer hem dat had ingefluisterd. Weijland laat zich in een debat gebruiken als boodschappenjongen van Bremer. Daar ging het om, niet om Luiten met wie ik verder geen betrokkenheid heb of enig positief of negatief contact heb.

 4. Even voor de volledigheid: Stedelijk Museum Zwolle is zo goed als ter ziele; de collectie Hannema hoort bij Museum de Fundatie, waar alweer een tijdje op uiterst creatieve wijze een commerciële invulling wordt gegeven aan een erweiterter Kunstbegriff (die Hannema was in de oorlog trouwens heel erg fout, maar iedereen verdient nu eenmaal een tweede kans). Waar het mij om gaat is de nogal makkelijke manier waarmee je iemands levensvreugde tegenwoordig met twee muisklikken kan versjteren, waarbij het in de kunstwereld gek genoeg meestal iemand treft die de scheiding tussen publiek en privaat niet in acht neemt. Dat dogma is met name in de kunst inmiddels wel aan enige revisie toe. Exposeum is leuk gevonden trouwens. De wereld als exposeum en terechtstelling: wist u al dat Joop van Caldenborgh lid was van het Chloorkartel?

 5. @GS
  Klopt, ik bedoelde dat andere Zwolse museum de Fundatie. Ja, Hannema was goed fout in de oorlog.

  Wat bedoelt u concreet met ‘de nogal makkelijke manier waarmee je iemands levensvreugde tegenwoordig met twee muisklikken kan versjteren’? Zeker is in de museumwereld de scheiding van publiek en privaat aan verandering onderhevig. Dat staat niet stil en evolueert. Een glijdende schaal of zo men wil: een hellend vlak. Of men het nou leuk vindt of niet.

  Dat lijkt juist een reden om nog meer dan voorheen goed na te denken over die wederzijdse beïnvloeding en dynamiek. Anders gezegd, kan er een bedrijfsmodel op gebouwd worden zoals Bremer voor het project in Ede voorstelt? Het antwoord ligt mede in de garantie over het toezicht erop. Want als de gemeente Ede deelneemt, faciliteert en financiert, dan kan het zich nog niet automatisch opstellen als ondernemer. Dat is niet vermenging op een museaal niveau, maar op een bestuurlijk niveau.

  De museale vermenging van soorten geld en invloed is niet zozeer een dogma, maar een uitgangspunt. De bestuurlijke vermenging, ofwel het verbod erop is wel een dogma.

 6. (Kort gezegd vind ik het nogal overdreven om de heer Bremer een Berufsverbot op te leggen.)
  Juist Hannema laat zien dat belangenverstrengeling in de kunst van alle tijden is. Wim van Krimpen hing indertijd bij zijn debuuttentoonstelling in Den Haag werken uit zijn eigen schilderijencollectie op zaal. Ze zijn er overigens geen stuiver door in waarde gestegen (Martin Disler?), maar dit terzijde.
  De vasthoudendheid waarmee u als een rode moraalridder waarschuwt tegen de perfide bemoeienis van het nieuwe grote geld met de kunstwereld is natuurlijk bewonderenswaardig. Het is wel een gevecht tegen windmolens. Zelf ben ik eerder verrast dat zulke fantasieloze types als die van de Turing Toekenning überhaupt zoveel interesse voor beeldende kunst aan de dag leggen. Zelfs een originele naam verzinnen was voor Tom en Tom een brug te ver, terwijl Stanley Brouwn voor het grijpen lag. Maar alles beter dan dat ze het sportfascisme van donaties voorzien. Er zit kennelijk nog iets braaf protestants in de cultuur. Zal wel te maken hebben met het mythische arbeidsethos dat kunstenaars wordt toegedicht. Dagelijks scheppen, liefst van ‘mensfiguren die een verhaal vertellen’. Heb ik mij ook nog mee bezig gehouden, succes gegarandeerd. Maar ik dwaal teveel af. De kunsthal annex sterrenrestaurant in Ede gaat er gewoon komen natuurlijk. Die stad heeft een keten van plekken nodig die kunstenaars in de ontwikkeling van hun oeuvre volgt, steunt, faciliteert en die tegenspel biedt aan de markt. Want commerciële galeries zijn mooi, maar ze vragen wel 50 procent van de opbrengst.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*