About [Redactie] 8883 Articles
Berichten in Trendbeheer kort en ingezonden verslagen van gelegenheidscorrespondenten.

13 Comments

 1. Het nieuws zit in de staart: ‘Maar waar het in een crisis als deze uiteindelijk op aankomt, is het handelen van de verantwoordelijken. Ieder van hen is inmiddels vervangen of staat op het punt vervangen te worden. Het uitkijken is naar een directeur. ‘ Betekent dat dat de vier nog zittende leden van de Raad van Toezicht onder wie Willem de Rooij en Cees de Bruin op het punt van opstappen staan? Dat is nieuws en verbreekt de reddingslijn van Ruf naar het Stedelijk.

 2. Nou terugkeer gaat hem sowieso moeilijk worden. Niet meer vaart der volkeren maar een regionaal museum met vergeten, onbekende, onbeminde en overjarige kunstenaars is de nieuwste insteek nietwaar.

 3. Hoezo nieuws? Alsof Roos voorspellende gaven zou bezitten. Wel fijn dat nogmaals de kwalijke rol van NRC wordt genoemd, al blijft het roepen in de woestijn. Zogenaamde onderzoeksjournalistiek (beetje googelen bij de Kamer van Koophandel) door kwajongens met een muckraker-complex. En dan zo’n puinhoop aanrichten. Maar het ergste is dat die mutsige Nederlandse kunstwereld daar dan weer achteraan hobbelt. Mevrouw hep een miljoen gekrege, errug hè… Bij Artsy kan je nalezen dat je daar nog net een beursstandje van kan inrichten. Nou dan.

 4. Sissingh, GK heel vermakelijk (los van to the point) over het NRC met in vitriool gedoopte pen:

  “De journalisten laten het bij een zogenaamde onpartijdig verslag waarbij ze zo duidelijk op eieren lopen dat hun terughoudendheid er potsierlijk en beklagenswaardig op wordt. Maar vooral krachteloos en ineffectief. […] Het gevolg is dat de kunstredactie van NRC niet langer vanuit de eigen betrokkenheid en kennis informeert over de kwestie-Ruf, maar vooral over de angst binnen de hoofdredactie van NRC om van vooringenomenheid beticht te worden.”

  https://georgeknightlang.wordpress.com/2018/06/19/verliest-nrc-in-het-willen-bewijzen-van-haar-neutraliteit-in-de-kwestie-ruf-niet-juist-haar-neutraliteit/

  Ik las ergens in een commentaar (onbudsman?) van de NRC dat de opmerkelijke stilte gevolg was van bad lek-timing, het verschijnen van de krant bezien (alsof er geen online is), en natuurlijk de wens tot grootste zorgvuldigheid: eerst eens dat ganze rapport lezen ende bestuderen.

 5. @GS
  Ik weet niet of wat Roos van Lint in De Groene presenteert nieuws is -ik heb er mijn twijfels over-maar ze presenteert het als nieuws. We zijn het denk ik eens. Ik ben benieuwd of Cees de Bruin binnenkort opstapt als voorzitter van de Raad van Toezicht zoals Van Lint impliceert.

  Er is wel wat meer aan de hand met mevrouw Ruf dan het miljoentje Zwitserse fans dat ze van een Zwitserse uitgever kreeg. Dat kan nog als een achtergestelde uitkering worden beschouwd. Maar haar neveninkomsten van zo’n 100.000 euro per jaar uit werkzaamheden gingen in de jaren 2015 en 2016 gewoon door.

  Nou kennen we allemaal persoonlijk wel museumdirecteuren die het druk druk druk hebben. In hun gesprekken met wethouders, politici, sponsors, kunstenaars, bruikleengevers, personeel, partners en netwerk. Hoe kan het dat Ruf tijdens haar werk in het Stedelijk nog tijd kon vinden om jaarlijks voor 100.000 euro bij te klussen? Is dat nou de focus die het Stedelijk en Amsterdam in die jaren nodig hadden?

  Een en ander heeft wel met elkaar te maken. Denk aan de smakelijke episode over de tijdelijke bruikleen van een vervalste Mondriaan aan het Stedelijk via een Zwitserse kennis van Ruf. Laten we het er maar op houden dat dat op onzorgvuldigheid wijst. Het debat over het ethisch handelen van Ruf houden we dan voor een andere keer in reserve.

  @JB
  Dank, Jeroen voor de link.

 6. Overigens ben ik ook wel benieuwd naar de motieven van de persoon of personen die telkens maar weer lekken naar de pers.

 7. Oh oh GK. Dat is nou precies wat Roos van der Lint beschrijft als ‘suggestieve bewoordingen’. Ieder detail van de ‘affaire’ is minutieus uitgezocht en voor iedereen gratis te raadplegen op het internet.
  Een simpele verwijzing naar paragraaf 5.5.2. van het Rapport zou toch moeten volstaan: “mevrouw Ruf (was) een “werkmachine” die altijd – zeven dagen per week en vierentwintig uur per dag – voor het Museum op “aan” stond, zelfs in haar vakanties. Niettemin hebben wij kunnen vaststellen dat zij ook in staat is gebleken naast de vele uren die zij meer dan overeengekomen werkte voor het Museum een reeks van nevenfuncties uit te oefenen…”
  Druk, druk, druk ja. Met jureren, kunstcommissies van grootbanken, dat soort activiteiten. Is niets geheimzinnigs aan. En al helemaal geen reden voor ontslag. Het is een beetje een obscene wereld, dat ben ik met u eens. Maar daar doe je verder helemaal niets aan. New boss, old boss.

 8. @GS
  Het rapport Eisma is zeker gedetailleerd en de moeite van het lezen waard. Dat betreft het feitenrelaas. Maar de weging en analyse aan de hand van die feiten is een andere zaak. Daar verschil ik van mening met het rapport. Ook niet zo merkwaardig omdat er altijd ruimte voor interpretatie bestaat. Juridisch pleit het rapport Ruf vrij, maar ethisch niet. Ik refereerde aan dat laatste.

  Naar mijn idee gaat de kwestie Ruf niet eens om mw. Ruf, maar om de structuur van en bedrijfscultuur bij het Stedelijk. Opeenvolgende Raden van Toezicht hebben hun stempel gedrukt. Maar als de kwestie Ruf niet om Ruf gaat is ze dan niet vrijgepleit, juridisch en ethisch? Nee, dat nou ook weer niet, want ze is wel degelijk enkele jaren deel van die bedrijfscultuur geweest.

  Ik ben van mening dat het niet zo zinvol is om mw. Ruf persoonlijk aan te vallen of te verdedigen, want dat gaat voorbij aan die structuur die haar heeft gestuurd Zij was een medewerker die door de Raad van Toezicht het bos is ingestuurd. Zeker in het begin. Dat valt haar niet te verwijten, maar ze is erdoor wel in het bos terechtgekomen. Dat rechtvaardigt naar mijn idee haar opstappen.

  Schoon schip dus. Roos van der Lint suggereert dat de verantwoordelijken -en de meest verantwoordelijke is de werkgever, namelijk de Raad van Toezicht waarvan nog vier leden zijn aangebleven- vervangen zijn of op het punt van opstappen staan. Ik ben benieuwd of haar suggestie klopt dat de vier leden van de Raad spoedig opstappen.

 9. Even tussendoor, je lijkt zo’n moeite te hebben met die ton GK. Een advocaat in NY verdient meer dan een in Appingedam. Ruf komt uit het hogere echelon waar schilderijtjes miljoenen doen en twee drankjes 80 CHF. Een ton is in Nederland lastig bij te verdienen, maar als je je uurtarief internationaal opschaalt tikt de teller sneller. Ik denk dat je Ruf niet moet vergelijken met een kunstadviseur uit Den Haag. Zij is en zit in een ander netwerk en is daarvoor ook ingehuurd. Champions League en zo.

  Over die simpele verwijzing naar paragraaf 5.5.2. van het Rapport: “mevrouw Ruf (was) een “werkmachine” die altijd – zeven dagen per week en vierentwintig uur per dag – voor het Museum op “aan” stond, zelfs in haar vakanties. Niettemin hebben wij kunnen vaststellen dat zij ook in staat is gebleken naast de vele uren die zij meer dan overeengekomen werkte voor het Museum een reeks van nevenfuncties uit te oefenen…”

  Zomaar een voorbeeld ik kom haar na een dag Stedelijk tegen des avonds in het NAi hier in Rdam alwaar ze op een podium zit waarna ze tegen elf uur door rijdt naar Maastricht voor weer iets kunst gerelateerds volgende ochtend vroeg. Waar ik allang aftik werken sommige mensen altijd door.

  Overigens denk ik met KIRAC die een mal stukje hebben geplaatst wel degelijk dat Stedelijk voor Champions League moet gaan maar wel op eigen merites, zelf verzonnen inhoud en flair, zonder (een soort van) Beatrix Ruf zal dat niet snel gaan.

  En dan een kunstraad die stelt “Het museum zou vooral kunst moeten kopen ‘van vergeten, onbekende, nieuwe en ondergewaardeerde kunstenaars” Haha. Ze mogen me nu bellen, ik heb nog wel iets.

 10. @GS
  Mee eens dat het Stedelijk voor de top moet gaan, maar dan de alternatieve top, of hoe men dat ook omschrijft. Waarom dat zonder mw. Ruf niet zou kunnen ontgaat me.

  Er is veel meer dan die ton neveninkomsten.. Ook de collectie Borgmann, ook de valse Mondriaan, ook de hechte band met de rijke verzamelaars. En een museumdirecteur moet uiteraard vergeleken worden met een museumdirecteur. Hoeveel neveninkomsten hebben Ex, Tempel, Rüger of Dibbets? Als mw. Ruf een salaris van een advocaat in NY wil genieten, dan moet ze advocaat in NY worden. Maar dat is ze niet.

  Als u NRC wenst te beschuldigen is dat uw goed recht, het is immers in de mode om de journalistiek de schuld te geven (Trump, Baudet, Wilders) ik meng me daar niet in. Maar een museumdirecteur en een nieuwsmedium hebben verschillende verantwoordelijkheden. Dus dan nog veegt vermeend verkeerd ethisch handelen van een krant het verkeerd ethisch handelen van een museumdirecteur niet schoon.

  Niemand beweert dat mw. Ruf geen hart voor het museum had of beticht kan worden van luiheid of een gebrek aan betrokkenheid. Die claim maakt niemand. Het gaat erom of ze volgens de code van goed bestuur in de culturele sector heeft geopereerd. Daarover bestaan sterke twijfels.

 11. Trump is de nieuwe Godwin. U geeft geen antwoord op mijn vraag. Mocht NRC mevrouw Ruf ongestraft een leugenaar noemen? U verwijt haar zelf een post eerder een gebrek aan focus. Eerder het omgekeerde lijkt het geval. Vanwaar toch dat smadelijke uitvallen?
  De sport- en advocatenmetaforen zijn trouwens van JB. Van mij hoeft het Stedelijk helemaal niets. Kunst blijft toch wel gebeuren, of het nu in het centrum of de periferie is. Kent u het Museum Møhlmann?

 12. @GS
  Ben ik nu ineens verplicht om in uw frame mee te gaan, GS? Dat zou u toch evenmin doen? Laten we in onze eigen waarde blijven.

  Ik weet niet op welke context en uitspraken u exact doelt als u NRC aanwrijft mw. Ruf een leugenaar te hebben genoemd. Maar als ik het interpreteer, dan zou ik zeggen dat mw. Ruf niet de volle waarheid spreekt als gevolg van haar selectief kijken. Of liever gezegd, dat van haar spindoctor Kay van de Linde die dat haar dat in het oor fluistert. Het is nogal wat dat mw. Ruf zichzelf of Van de Linde haar vrijpleit en claimt dat ze terug kan komen als directeur, terwijl ze hoogstens in een strikt juridische opvatting van het rapport Eisma is vrijgepleit. Maar niet als het langs de lat van goed bestuur wordt gelegd. Is dat de juiste voorwaarde voor terugkomst? Dat kan ze toch niet serieus menen?

  Het museum in Appingedam kende ik niet, maar een bezoek aan de site maakt nieuwsgierig.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*