Een blije meta-woordenbrij

In alle hoeken en gaten van het internet al aan bod geweest, maar te voortvarend en vaardig gemaakt om het te laten liggen: een vier minuten en eenendertig seconden durend beeldcollege van Michael Wesch, assistent professor culturele antropologie aan de universiteit van Kansas over tekstuele evolutie en het internet.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *