Carsten Nicolai @ Eigen+Art

In zijn kleine tentoonstelling Tired Light toont Carsten Nicolai werken die zich bezig houden met de theorie van de roodverschuiving van het licht.

www.eigen-art.com

Ook exposeert hij Clusters, verwijzend naar een experiment van Buckminster Fuller

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *