You may also like...

2 Responses

  1. vos says:

    *zucht* Zo nietszeggend dat het welhaast krachtig wordt. *nog es zucht*

  2. wouter says:

    eh, is het ss-sje in de voorlaatste foto het scherpe randje aan het werk? als dit de ‘role of two tough young women in the art world’ is dan vind ik strijken en afwassen een stevigere uiting.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *