You may also like...

2 Responses

  1. JB says:

    AFTH’s het Schervengericht wordt werkelijkhei9d:
    “In Het schervengericht, onderdeel van de cyclus Homo Duplex, creëert Van der Heijden de fictieve situatie waarin Polanski bij Charles Manson op de Extra Beveiligde Afdeling van de Choreo gevangenis in Californië wordt ondergebracht.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *