Avi Krispin @ De Zwarte Ruyter

Avi Krispin @ De Zwarte Ruyter

Vrijdag opende bij De Zwarte Ruyter In Discretion, een solo van Avi Krispin. Nog te zien t/m 30 april a.s.

Dezwarteruyter.net/2011/03/avi-krispin-in-discretion/

Avi Krispin @ De Zwarte Ruyter

The Appointment (2010) met in de hoofdrol Emile Zile als bordkartonnen disco-robot.

Avi Krispin @ De Zwarte Ruyter

Avi Krispin @ De Zwarte Ruyter

“De meest klantonvriendelijke bar van Nederland” viel alleszins mee, de bestelde biertjes kwamen keurig op tijd door.

Avi Krispin @ De Zwarte Ruyter

Avi Krispin @ De Zwarte Ruyter

Avi Krispin @ De Zwarte Ruyter

Avi Krispin @ De Zwarte Ruyter

Achter een gordijn op een kier, diner/performance/opnames in progress.

Avi Krispin @ De Zwarte Ruyter

Room 31, 2010.

Avi Krispin @ De Zwarte Ruyter

Avi Krispin @ De Zwarte Ruyter

Tot slot, bij het naar buiten gaan, nog een restje James Jankowiak.

T/m 30 april a.s.

Dezwarteruyter.net/2011/03/avi-krispin-in-discretion/

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *