Tagged: Art:21

Katharina Grosse @ Art:21

Katharina Grosse @ Art:21

“Shown in her studio and at Johann König Gallery (both in Berlin), artist Katharina Grosse discusses her use of color when painting on three-dimensional and flat surfaces.” Youtu.be/HBfPMGS7XPo (video na de klik)

Paul McCarthy @ Art:21

Paul McCarthy op bezoek in Londen een paar maanden voor aanvang van de tweede Golfoorlog (2002).