Tagged: Stalin

krakow.jpg

Nowa Huta: Stalin’s arbeidersparadijs bij Krakow

Een fijn geometrisch stratenpatroon. Na de oorlog voortvarend uit de grond gestampt: een reusachtig industrieterrein incluis aanpalende woonstad op vijf kilometer van Krakow. Helemaal niet zo mis, naar blijkt. De verwachting was een banlieu in verval, een communistisch Bijlmer derivaat...