About Jeroen Bosch 4650 Articles
Smaakmakend sinds jaar en dag: onafhankelijk kunstenaar, tentoonstellingmaker, trendbeheerder en oprichter art agent orange, artist run art agency. Eigen werk onder jeroenbosch.com Meer info zie trendbeheer.com/jeroen-bosch

24 Comments

 1. Ja zie het was nog niet zo ver.

  Maar Karel Appel, vrij vers dood, is totaal irrelevant, staat niet op de lijst. Incluis nog dodere kunstenaars als Mondriaan en Rembrandt. Goed kriterium om je te richten op levende Nederlandse kunstenaars.

  Is Bas Jan Ader als ondode opgevoerd? En Schoonhoven is sinds 1994 dood. Misschien nog niet dood genoeg.

 2. Haha. Dank!

  En stom. Zo vaak de lijst doorgekeken. Toch nog aan de blik ontsnapt…

  Waar zou dat door komen? BJA een te household name? And… is he REALLY dead? :) :) (no, not an Elvis-syndrome).

  Wel interessante observatie over internetbronnen. Probleem is dat het diffuus is en nogal ongericht. Het blijft een kwestie van keuzes.

  We blijven leren!

 3. Nee Simon meest genoemd op TB zijn – zie tags in de rechterkolom – de top tien: Marc Bijl, Jeroen Jongeleen, Niels Post, Jeroen Bosch, Florentijn Hofman, Alex Jacobs, Marcha van den Hurk, Han Hoogerbrugge, Ellemieke Schoenmaker, Ron van der Ende.

 4. Vooroordelen van vroeger heer teds. En met de jaarlijkse kb100 maken ze meer dan furore. Het is een belangrijk ijkpunt mbt stand van zaken.

 5. Kijkend naar het lijstje van dit jaar en dat van vorig jaar valt voornamelijk op hoe ‘waan van de daggerig’ het allemaal voornamelijk is.
  Sommigen die vorige jaar nog hoog genoteerd stonden zijn er nu uitgeflikkerd.

  Een belangrijk ijkpunt? Pseudo importantie voor de verveelde mens lijkt me eerder.

 6. Das misschien schrikken voor je Menthe, dat de waan van de dag regeert, ook in kunstenland.

  (Ik denk overigens dat dat over het geheel genomen wel meevalt.)

 7. Maar al was dat de enige conclusie die je aan deze publicatie kunt verbinden, dan is dat toch ook interessant, al geloof ik inderdaad ook dat het wel meevalt met de waan van de dag.
  Wel vreemd dan weer vind ik dat groepstentonstelingen met meer dan vier deelnemers in bokkegaleries in achteraflanden meer (sterker nog bina twee keer zoveel) punten krijgen dan deelnames aan manifesto’s en biennales en dergelijke.

 8. tja ik vin ut een ouwe wijfe blad…
  dat is puur persoonlijk
  trek het je niet zo aan….

  ijkpunt mbt stand van zaken…tja das jouw mening…

 9. Zo’n lijst kun je niet anders dan enigszins relativerend interpreteren. Aber doch! Het geeft wel een schrijnend perspectief aan een nieuwsbericht.
  De mij volslagen onbekende stichting Dutch Art Works ontvangt jaarlijks 4 ton van de BankGiroLoterij. En wat doet zij daarmee? Zij koopt kunst van Nederlandse kunstenaars om die vervolgens weg te geven aan buitenlandse musea die een Volksempfindlich aankoopbeleid hebben en (dus) met hun beperkte budget (we hebben het onder andere over Tate!) bij voorkeur landgenoten kopen. Terwijl eigenlijk een, say, recente Han Schuil een kernstuk in hun collectie zou vormen.
  Enfin, voor die 4 ton zijn – als ik het goed begrijp – dit jaar werken van 5 kunstenaars gekocht. Slechts 2 daarvan staan in de top100, namelijk Marijke van Warmerdam (15) en Jan Dibbets (2). Jan Andriesse, Toon Verhoef en Han Schuil…..geen notering. Dat zegt niets over de kwaliteit van deze kunstenaars, maar wel iets over een min of meer algemeen erkende (inter)nationale relevantie.
  Wat blijft hangen is de weëe geur van het Fuchs-nest, van een haast onuitroeibaar jaren negentig-netwerk. Want, ja, Rudi Fuchs ‘bemiddelde’ in de aankopen (toevallig is een van de musea Castello di Rivoli waar hij tentoonstellingen maakte en een tijdje directeur was – de andere heb ik niet eens gescreend). De belegen congsi Onrust/Ateliers/Fuchs/SMA/etc bepaalde lang de vaderlandse kunstwereld en weet nu de internationale kunstmarkt te vervuilen door daar gesubsidieerd kunst te dumpen waar niemand op zit te wachten. Even een snelle tocht: het SMAK kocht onlangs Mark Manders en Suchan Kinochita, Muhka kocht Tjong Ang, MOMA breidde recent zijn collectie uit met werk van Rem Koolhaas, Marlene Dumas, Hella Jongerius. Aernout Mik, Rineke Dijkstra, Fiona Tan, ……
  Misschien zou die 4 ton terug in een loterij gestort moeten worden, met als verplichting voor de winnaars kunst aan te kopen voor het gewonnen bedrag. Of zouden Nederlandse musea beter geholpen zijn om hun bescheiden aankoopbudget te vergroten en te besteden aan nationale en regionale kunstenaars?
  Zo’n top 100 voorziet in haken en ogen.


 10. De belegen congsi onrust/Ateliers/Fuchs/SMA/etc bepaalde lang de vaderlandse kunstwereld en weet nu de internationale kunstmarkt te vervuilen door daar gesubsidieerd kunst te dumpen waar niemand op zit te wachten. Even een snelle tocht: het SMAK kocht onlangs Mark Manders en Suchan Kinochita, Muhka kocht Tjong Ang,

  Grappig, Tjong Ang zit in een subsidie-commissie van stroom. Zo is het subsidie-cirkeltje weer rond.

 11. Alert Machl, goed bij de les! Mooi aangelegd, maar voor de rest ‘völlig daneben’. Een verband te suggereren tussen twee volstrekt losstaande (maar wel degelijk op de werkelijkheid gebaseerde) zaken is al twijfelachtig. Maar om tussen twee afzonderlijke punten een cirkel te concluderen tart zelfs de meest elementaire wiskunde.

 12. 27 april 2006

  Over aankoopbeleid en weggeefbeleid.

  1 Van de meest merkwaardige initiatieven is wel het weggeven van nederlandse ‘kunstwerken’ aan buitenlandse musea waar de bankgiroloterij zich mee bezig blijkt te houden.

  50 % Van de opbrengst wordt in cultuur gestopt, en nog is dat budget ontoereikend om ook het diner bij de overdracht van 2 schilderijen van de hand van Marlene Dumas te betalen. De rekening daarvoor wordt – indiscreet – voor de neus van de minister van buitenlandse zaken neergelegd, aldus Gerard van Lennep, die zich naast een vooraanstaande rol in de stichting Dutch Art Works ook vooral bezig houdt met het ontwikkelen van o.a. een slap aftreksel van het buitengewoon scherpzinnige BBC programma ‘have i got news for you’ (te weten ‘dit was het nieuws’ ) alsmede teksten schreef voor de buikenschudder bananasplit en voor SBS6 een autoprogramma maakte (Carros geheten).
  Daarnaast kan van Lennep putten uit een grote schare artiesten waarvan Rudi Fuchs toch wel de opmerkelijkste is.
  Maar die wordt volgens van Lennep scherp in de gaten gehouden om te voorkomen dat hij zijn vriendjes naar voren schuift.

  De heer van Lennep verkoopt het als volgt:

  De bedoeling is om Nederlandse kunst aan buitenlandse musea te schenken die daarvoor, volgens Van Lennep, wel interesse maar geen geld hebben.

  Wel interesse maar geen geld.
  ‘En bedankt’, zegt het Tate Modern.

  Ten tijde van dit schrijven -d.d. 27-04-2006- zou ook de Mondriaanstichting nog benaderd worden voor een donatie.
  Ik ben benieuwd of dit daadwerkelijk ook gebeurd is.

  De functie van de wiskunde hierbij zou eventueel gelegen kunnen zijn in het formuleren van onomstotelijke bewijzen voor het aantonen van dergelijke doorgaans aan het zicht onttrokken constructies.
  Voor een ieder behept met wat basale kennis van kansberekening zal het duidelijk zijn dat je niet per definitie een kans hebt op het winnen van de hoofdprijs bij de bankgiroloterij maar echter maar een halve kans -of een halve hoofdprijs – gezien de verdeling van de opbrengsten.

  Voorts wil ik nog mijn bewondering uitspreken over de publieke deelname van Arno van Roosmalen aan dergelijke debatten.
  Dergelijke ondernemingen blijken schaarsmogelijk in dit paralelle universum.

  met groet,

  Rogier

 13. Beste Rogier, dank voor je interessante informatie over Gerard van Lennep. Ben benieuwd naar de bron. Goed dat hij beseft dat hij Fuchs (haren en streken, verliezen) in de gaten moet houden, jammer dat dat tot op heden niet gelukt is.
  Het is misschien aardig om de Stichting Dutch Art Works op de hoogte te brengen van werk van Nederlandse kunstenaars dat buitenlandse musea wel zouden wíllen hebben als ze het zouden kennen: Van Eeden, De Jong, Olde Wolbers, …..
  Misschien op Trendbeheer een longlist samenstellen en de burelen van Dutch Art Works en/of Bankgiroloterij overstelpen?

 14. Bronnen:

  http://www.bankgiroloterij.nl/web/show/id=40698/contentid=2141/sc=178b4f

  Of ook interessant (want ook al geen geld voor kunst) het Louisiana Museum in Kopenhagen:

  http://www.dutchartworks.nl/index.cfm/site/Stichting%20Dutch%20Art%20Works/pageid/4D112718-AC5B-A9C6-A817D6095F32270A/index.cfm

  En wat wetenswaardigheden over van Lennep producties:

  Met onder andere de volgende tekst:

  “Sedert 2005 is Dutch Art Works opgericht door van Lennep i.s.m. de Bankgiroloterij. Van Lennep is secretaris van het bestuur waarin tevens mr. Willem Wiarda (voorzitter) en  Mr. Jan Steinhauser (penningmeester) zitting hebben. 
  Dutch Art Works stimuleert de bekendheid van Nederlandse beeldende kunstenaars (vanaf 1900) in het buitenland, door te overleggen met toonaangevende buitenlandse musea die Nederlandse kunst willen verwerven, maar daartoe de financiële middelen missen, zodat ze zich noodzakelijkerwijs moeten beperken tot kunstwerken uit eigen land.
  Prof Rudi Fuchs is adviseur voor Dutch Art Works. ”

  Al moet ik wel bekennen dat ik de bronnen niet gedubbelchecked heb.
  Dus het zou heel misschien danwel familie, alswel ook in het geheel geen aanverwante van de betreffende van Lennep kunnen zijn. Wat mij eerlijk gezegd onwaarschijnlijk lijkt.

  Succes met het overstelpen i.i.g.

  Met groet,

  Rogier

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*