Dane Mitchell @ Galerie West

Zich baserend op een citaat van Marcel Duchamp ‘A Guest + a Host = a Ghost’ tracht Dane Mitchell de geest van Spinoza binnen te halen in Galerie West.

De in- en uitgaande route ligt voor de hand.

En er zijn tools

en vessels

advertentie(s)

en een foto van de brievenbus van een huis vlakbij:

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*