About [Redactie] 9054 Articles
Berichten in Trendbeheer kort en ingezonden verslagen van gelegenheidscorrespondenten.

13 Comments

 1. Zonder dit soort types, hebben we alle kunsthaters in Nederland niet meer nodig.
  Nee hoor, als subsidies gekort worden met 40% moeten we onze mond houden.
  En als de ambtenaren hun 2% loonsverhoging niet krijgen is het allemaal heel legitiem voor meneer Tuinderdat ze in de gordijnen hangen.
  Het is allemaal de schuld van de kunstenaars en daarom moeten we stilletjes verder werken en goede kunst maken.
  Kunsthaat is iets wat ik niet accepteer en onterecht is en ik bestrijd.
  Prima en heel noodakelijk dat de kunstwereld nu eens extra kritisch naar zichzelf kijkt.
  Maar dit soort schrijfseltjes is erg flink, maar doet nogal onrecht aan de collega’s van deze meneer.

 2. Dat kunstenaars steeds weer als zielig en arm gezien worden, sterker nog, zichzelf graag zo positioneren, is helemaal niet zo gunstig voor de kunst en al helemaal niet voor de kunstenaars zelf. Tuinder neemt de kunst serieus en zijn artikel getuigt juist van een enorm geloof in de kracht ervan.

 3. Al op de eerste link geklikt, RV? Denk je dat het je zaak goed doet?

  Site powered by de publieke omroep. Mooie illustratie van hetgeen VVD’er Van Miltenburg wil verbieden. Ik neem aan dat Van Jole en Wiegers broederlijk met één stem meeschreeuwen.

 4. @Marcel
  Kunstenaars zijn niet zielig Marcel. Hoor je mij dat zeggen? Dacht het niet.
  En HvdR, je hoort mij ook niet zeggen dat ik dat spotje zo fantastisch vindt. En kapituleren voor maatregelen zoals voorgesteld, die grotendeels gevoed worden door een rancuneuze onderbuiktoon,dat noem ik iets wat de goede zaak niet dient.

 5. Hahaha ik mag die denklijn wel! Eens zien… “Zonder kunstsubsidie ben ik gedwongen uit het (door kapitalisten veroorzaakt!!) dure stadsgewoel te trekken naar een buitenwijk in almere. Geniet nog maar even van je kunst, oh onderbuikende Nederlander: snel zullen de bruine hordes van Mark Rutte (HEIL) (snapt u???) ons in rijen van trage kolonnes voortslaan en zwepen naar de goelag archipels van flevoland. Hou nog maar even opgelucht adem dat het alleen om ons gaat, maar… WANNEER IS HET UW BEURT????”

 6. @Kippfest
  Klinkt allemaal enigszins psychotisch Kippfest..
  Geen touw aan vast te knopen.

 7. Geachte Types,

  Ik ben geen kunsthater. Ik ben wel, beroepsmatig en als mens, tegen domheid en volgzaamheid. Het geschreeuw van deze volstrekt willekeurige selectie theatermakers, popmuzikanten en sportverslaggevers vertoond alle trekken van beide grootheden.

  Het excellente, uitzinnige, wetenschappelijk-theoretische, grensverleggende en het onbegrijpelijke zijn essentiele bestanddelen van een levendige, veerkrachtige en innovatieve samenleving. Het zou fantastisch en verstandig, en misschien wel heel belangrijk zijn geweest wanneer een overheid hierover enkele werkelijke gedachten had gefromuleerd. Dat heeft de huidige regering, met al haar retoriek over de westerse (joods-christelijk-humanistische-) cultuur en dergelijke, jammerlijk verzuimd te doen. Cultuur is geen beleid, maar een kostenpost, waarin met de natte vinger kan worden geschrapt. Men ziet niet in, men wil niet zien, dat een overheid niet uit goedmoedigheid, maar uit gemotiveerd eigenbelang onalledaagse verschijnselen als kunst, fundamentele wetenschap en het excentrieke zou moeten faciliteren. Wanneer alles op elkaar gaat lijken en alles wat al in één oogopslag begrijpelijk is twintig keer wordt herhaald, dan sterft een land en een cultuur in weerzin voor het vreemde, die in feite de onzekerheid over het eigene is.

  Anderszijds doet het officiele protest tegen deze cultuurpolitiek even ongeinspireerd aan, en geeft het althans adem aan de schijn dat er achter de verdediging van het vooruitstrevende in essentie een conservatieve aard schuil gaat.

  Als het kunstbeleid sinds het begin der tijden was bepaald door de PVV dan waren we nu nog bezig met grotschilderingen. Als dat kunstbeleid door instanties als de Kunstenvakbond KIEM zou zijn bepaald vrees ik dat het niet veel anders was geweest, behalve dat bepaalde grotten dan centrale verwarming zouden hebben gehad.
  Deze achterliggende overeenkomst is de kern van de crisis, als die er al is. Niet de bezuinigingen.

  Met beide houdingen hebben kunst en kunstenaars betrekkelijk weinig te maken. Dat is in gelijke mate een elitair standpunt, als het besluit van een ondernemer om een winkel in dieren danwel damesondergoed te beginnen. Dat wil niet zeggen dat deze kunst of kunstenaar zich daarmee van zijn publiek vervreemd. Dat deze vermeende vervreemding op een lang achterhaald cliché berust bewijst de werkelijkheid. Er is weliswaar meer onzin, troep en lawaai dan ooit, maar er is ook meer kunst, meer publiek en er zijn meer kunstenaars dan ooit. Die zijn niet krachteloos of volstrekt afhankelijk van derden, maar uit de aard van hun beroep innovatief, bewegelijk en altijd bereid om in het probleem de oplossing te zien. Plannen moeten er dus komen, geen protesten. Activiteit in plaats van verzet. De kunst zelf is de demonstratie. En dat is niet een demonstratie van één dag met door anderen beschilderde spandoeken.

  Wie aandacht wilt, die fluistert.

  Mensen die schreeuwen willen over het algemeen helemaal niet gehoord worden.

  Dick Tuinder, Amsterdam.

 8. Beste Dick Tuinder,
  Allereerst gaat jouw stuk volstrekt voorbij aan het feit, dat het protest gaat om vele persoonlijke ambities, dromen en idealen die accuut in gevaar komen met de bezuinigingen. En waardoor: in eerste instantie vanwege een rancuneuse ondertoon in de samenleven die amper op feiten is gebaseerd. Als een groot deel van de bevolking vindt dat kunst onzin is, dat hoeft wat mij betreft niet tot in het einde der tijden de macht van de sterkste of het grootste van de gemene delers gelden.
  Jij verbindt het verwerpen van acties met het niet willen nadenken over de zogenaamde tekortkomingen van de kunsten.
  Ik vind dat je deze protesten met jouw artikel schaadt door ze als ridicuul en kortzichtig af te doen, net als dat vervelende spotje. Ik gebruik mijn eigen woorden, maar zo is dat op mij over gekomen en zo zullen vele dat artikel hebben gelezen.
  Het stoort me, dat je de persoonlijke drijfveren van de verschillende artiesten die samenhangen met die acties volstrekt negeert.
  Ook zonder bovenstaande had je wat mij betreft een punt kunnen maken door zelfonderzoek los te koppelen van de protesten.
  Wat jij in feite zegt is: sloop de boel maar, wat voor argumenten jullie ook hebben of niet hebben, om vervolgens tussen de puinhopen te gaan overleggen wat er fout is gegaan en hoe we van die puinhopen nog iets kunnen gaan brouwen.
  Ik ga liever nu pal staan tegen maatregelen die m.i. ongefundeerd en met rancuneuze beweegredenen worden bewerkstelligd en te eisen om in overleg vanuit een constructieve houding eventuele bezuinigingen plaats te laten vinden. Om daarnaast tegelijkertijd te bekijken hoe er wellicht zaken anders kunnen in de kunstwereld,
  Ik vind het daarom hartstikke goed dat de kunsten van zich laten horen, schreeuwend of niet schreeuwend.
  Ik ben er trouwens van overtuigd dat de kunsthaat van nu minder met het elitaire karakter van de kunst van doen hebben, dan veel mensen ons willen doen geloven en dat het voor een groot deel te maken heeft met een algehele veranderende mentaliteit.
  Het artikel van filosoof Rob Riemen vindt ik daar een erg goed voorbeeld van.
  Een protest vindt ik dáárom ook goed, omdat dat een signaal is, dat niet alleen maar zegt: we zijn tekort geschoten, maar tevens de samenleving duidelijk maakt dat die samenleving ook zelf wel eens in de spiegel mag kijken.

 9. Beste RV,

  persoonlijke ambities, dromen en idealen kunnen mijns inziens nooit acuut in gevaar komen door bezuinigingen. Wellicht is zelfs het tegendeel meer waar.
  Het ding is dat deze bezuinigingen helemaal niet over kunst gaan. Zoals ook het ‘georganiseerde protest’ niet over kunst gaat. Ik vind het artikel van Riemen ook goed. Ik lees daarin tevens de bevestiging van mijn eigen idee dat we de kwestie van de bezuinigingen niet los kunnen zien van andere bewegingen in de samenleving.
  Schreeuwen is daarop niet het antwoord. Schreeuwen is alles waar kunst, in deze maatschappelijke context, niet voor moet staan.
  De gemene deler in al deze kwesties, of het nu de kunst, de politiek, het zogenaamde veiligheidsbeleid of de andersgelovigen betreft is: de angst voor het vreemde, die weer geboren wordt uit de onzekerheid over het eigene.

  Die angst moeten wij te lijf. Dat doe je niet door te gaan schreeuwen. Maar door zelfstandig te denken. Door niet mee te doen aan het dove afgrijzen.

 10. Beste Dick
  Je hoort mij niet zeggen dat ik schreeuwen een goed signaal vindt. Het spotje vind ik ook vreselijk en nogal dommig. Protesten tegen de bezuinigingen in het algemeen vind ik daarentegen weldegelijk een goed ding.
  Ik geloof dat we het in de kern helemaal niet zo oneens zijn met elkaar.
  Maar ik vond jouw artikel echt een verkeerd beeld en signaal afgeven over het beeld van de protesten en de beweegredenen. Dat vond ik erg jammer en irriteerde me ook aan jouw stuk
  Alsof naast persoonlijke belangen de meeste artiesten de bredere samenhang niet zouden aanvoelen of begrijpen. Voor de meesten geldt dat ze, als ze uit puur eigen belang zouden handelen, überhaubt wel een ander en beter betaald vak zouden hebben gekozen.
  Ik ben het ook helemaal eens om andere plannen en ideeën te ontwikkelen om op een intelligentere en op de lange duur vruchtbaardere manier iets tegenover het populisme te stellen.
  Maar goed, excuses voor het woord “types” dat had ik zo niet moeten gebruiken, maar ik was echt boos en vond dat het artikel oprechte protesten nogal ondermijnde. En nog steeds vind ik dat jouw stuk een verkeerd beeld geeft hoewel ik het met jouw drijveren grotendeels eens ben.
  Wat mij betreft laten we het daarbij
  Groet, RV

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*