Advies Rotterdamse Raad voor Cultuur cultuurplan 2013 – 2016

“Dit advies doet pijn”

Volledige PDF 349 pagina’s haalt u hier:

rrkc.nl/index.php?onderdeelID=3&paginaID=92

Museum Boijmans Van Beuningen, pagina 58:

“[…]scoort op alle punten voldoende tot goed.”

Aangevraagd: € 9.663.000 en BKV-gelden € 129.000
Advies: Positief voor € 9.025.500 en BKV-gelden € 129.000

Centrum Beeldende Kunst, pagina 69:

“Het Centrum Beeldende Kunst is een grote instelling met veel taken.”

Aangevraagd: € 1.716.000 regulier subsidie, € 500.000 voor internationale beeldencollectie en uit BKVgelden
€ 1.400.000.
Advies: Positief € 1.361.000 en uit BKV-gelden € 1.400.000 en een tussentijdse evaluatie

Witte de With, pagina 334:

“In de cultuurplanaanvraag schrijft de instelling uitvoerig over al haar samenwerkingsverbanden binnen Rotterdam. Maar met haar eigen huurder op de begane grond, TENT./CBK, is de samenwerking zo goed als non-existent.”

Aangevraagd: € 550.000 en uit BKV-gelden € 250.000
Advies: Positief € 421.500 en uit BKV-gelden € 250.000

RAiR, pagina 241:

“Steeds nieuwe generaties kunstenaars zouden uit de aard van hun kunstenaarschap deze programma’s moeten ondersteunen. Willen of kunnen ze dat niet meer, dan moet dat niet kunstmatig gecontinueerd worden door de ondersteuning te professionaliseren.”

Aangevraagd: € 120.000
Advies: Negatief

MAMA, pagina 190:

“MAMA is vooral sterk in de integratie van het tentoonstellingsprogramma, het educatieve aanbod en de ontwikkeling van creatieve talenten. Juist in de uitstekende balans tussen en integratie van deze drie functies schuilt de kwaliteit van deze instelling.”

Aangevraagd: € 129.000
Advies:Positief € 129.000

Kunsthal Rotterdam, pagina 164:

“De Kunsthal functioneert al jaren als een laagdrempelige instelling die voor een breed publiek goede, verantwoorde tentoonstellingen maakt.”

Aangevraagd: € 2.093.000
Advies: Positief € 1.844.000, deze instelling heeft een prioriteit indien aanvullende middelen beschikbaar
komen.

International Film Festival Rotterdam, pagina 143:

“Het Film Festival Rotterdam toont zich het meest onderscheidend en innovatief in zijn randprogrammering. Daarin onderzoekt en presenteert het nieuwe wegen en toepassingen van filmische middelen.”

Aangevraagd: € 1.178.000
Advies: Positief € 1.000.000

V2_Instituut voor de Instabiele Media, pagina 323:

“De Raad onderschrijft de observatie in het dat de voorhoedepositie die het instituut innam, als gevolg van de snelle ontwikkelingen in de technologie niet langer vanzelf spreekt en meent dat V2__Instituut onderhand volgend is geworden.”

Aangevraagd: € 294.500
Advies: Positief € 150.000 voor de functie V2_Lab en een tussentijdse evaluatie.

Festival Wereld van Witte de With, pagina 92:

“Het kan niet zo zijn dat de lasten bij de gemeente liggen en de lusten bij de horeca.”

Aangevraagd: € 225.000
Advies: Negatief

Worm, pagina 340:

“De muziek- en filmprogramma’s zijn vooruitstrevend en staan op hoog niveau.”

Aangevraagd: € 638.200 en BKV-gelden € 61.800
Advies: Positief € 400.000 en BKV-gelden € 62.000

Volledige PDF 349 pagina’s haalt u hier:

rrkc.nl/index.php?onderdeelID=3&paginaID=92

About Niels Post 3618 Articles
Niels Post is beeldend kunstenaar en actief als mede-oprichter van Trendbeheer.com. Hij is opgeleid aan de AKI in Enschede en het San Francisco Art Institute. Zijn werk is wereldwijd te zien geweest op videofestivals, tentoonstellingen en als zelfinitiatief in de openbare ruimte. Spam, computer gegenereerde tekst die niemand wil maar die overal opduikt, vormt de laatste jaren het basismateriaal van zijn beroepspraktijk. Post gebruikt het voor interventies op leegstaande winkelramen, wandsculpturen en ruimtevullende installaties.

1 Comment

 1. verder ook opvallend: Museum Rotterdam gaat van 5.522.000 naar 3.750.000
  Wereldmuseum Rotterdam gaat van 5.144.000 naar 2.650.000

  vond ook enkele opmerkelijke gegevens bij de verdeling van de BKV-gelden.
  zoals het Nederlands Fotomuseum
  De Raad meent dat dit museum opnieuw in de BKV-regeling kan worden opgenomen en wel voor het gevraagde bedrag, maar ziet de wijze waarop de instelling haar opbouwploeg en de publieksbegeleiders nu als beroepsmatig werkzame kunstenaars presenteert als een wat oneigenlijk beroep op de regeling.

  Museum Boijmans Van Beuningen
  De Raad bepleit een grotere zichtbaarheid van de Stadscollectie in en buiten het museum en vooral een geïnspireerde en oorspronkelijke blik op het Rotterdamse kunstenveld.

  verder oa:
  De Raad onderstreept nadrukkelijk het belang van de Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam als aanbieder van betaalbare werkruimte voor een grote groep kunstenaars en vormgevers. Met name de positie van autonome kunstenaars komt ernstig in het geding als de aangekondigde huurverhogingen van kracht worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*