De Meent – het vrijkopen van ruimte

Veel reacties op de hedendaagse crisis en de daaraan verbonden bezuinigingen zijn conservatief: “Stop sociale kaalslag!”, “Zeg nee!”, of “Schreeuw om cultuur!” Deze uitingen geven blijk van onvrede over het huidige beleid, maar in het licht van huidige ontwikkelingen, zowel politiek als economisch, is er weinig hoop dat zulk protest iets gaat veranderen.

(Een bericht van Wouter Osterholt en Elke Uitentuis en Ernst van den Hemel)

De hedendaagse politieke situatie lijkt zich te verdelen in twee opvattingen: je bent of een individu dat al dan niet succesvol is op de vrije markt, of je doet appèl op een slinkende subsidiepot.

Culturele initiatieven rest twee mogelijkheden: zelfredzaamheid op een wankele en onvoorspelbare markt óf afhankelijkheid van de politieke waan van de dag. De uitdaging is om tussen deze twee posities, privébezit en overheidsgezag, een nieuwe vorm te bedenken die de onafhankelijkheid van het privébezit combineert met een belang dat breder is dan het individuele.

Een begin kan gemaakt worden met het opnieuw leven inblazen van het oud-Nederlands begrip de Meent. Van oudsher stond dit begrip voor een ruimte die van iedereen en van niemand was. Het maakte aanspraak op de capaciteit van mensen om op gedeelde wijze een ruimte te bestieren.

Het project de Meent: het vrijkopen van ruimte behelst de aankoop van de ‘Inkijk’ middels crowd-investment. Dit kleine huisje is de laatste jaren door SKOR gebruikt als expositieruimte.

Als gevolg van de cultuurbezuinigingen zal SKOR alternatieve huisvesting zoeken. Hierop willen we het huisje aankopen, met een grote en heterogene groep mensen, om deze vervolgens op democratische wijze te runnen.

Gebruikmakend van de procedures en wetgeving voor aankoop van privaat eigendom, beoogt dit project een realistische vernieuwende omgang met gemeenschappelijke culturele ruimte. Het leidende principe is niet om iets te behouden, noch om instanties te bekritiseren of te overtuigen, het project stelt simpelweg voor om gebruik te maken van geld en noties van eigendom met als doel het object te kopen en het voor eeuwig als nieuwe gedeelde ruimte, als Meent, te bestempelen.

Door middel van een crowd-funding campagne, zowel in De Inkijk zelf en op http://meent.nu/ nodigen we iedereen uit te investeren in De Meent en mede-eigenaar van de ruimte te worden.

Iedereen die een bijdrage doet vanaf €10 wordt gelijkmatig mede-eigenaar van het huisje, en heeft gelijke zeggenschap over het invullen van deze ruimte, met als enige regel dat beslissingen over de programmering en de instandhouding van het gebouw met algehele consensus genomen dienen te worden.

Update 10:03 beeld van Open Huis van afgelopen zondag ingevoegd:

Welkomswoord van Rieke Vos

Introductie van Ernst van den Hemel

Aetzel Griffioen vertelt over de herintroductie van het oudhollandse begrip ‘De Meent’

Sacha van Geffen gaat in op het gebruik van Commons licenties.

Samuel Vriezen plaatst een dichterlijke opmerking

Younes Bouadi stelt een vraag

Klik voor info:

meent.nu

About [Redactie] 8860 Articles
Berichten in Trendbeheer kort en ingezonden verslagen van gelegenheidscorrespondenten.

5 Comments

 1. In de statuten van de stichting kan ik niet vinden dat donateurs/deelnemers ook medeëigenaar en/of medebeslisser zijn. Het bestuur maakt een huishoudelijk reglement dat voor wijziging unanimiteit van deelnemers nodig heeft. Het bestuur kan verder alle beslissingen zelf nemen.

  Het bedrag dat wordt opgehaald is € 150.000,–.
  Ik kan me niet voorstellen dat dit genoeg is om het huisje te kopen. Of het moet zijn in een constructie waaruit grote toekomstige uitgaven kunnen ontstaan, die zonder investeerder of subsidie onmogelijk lijken.

  Het doel lijkt vanaf begin onhaalbaar en niet duidelijk vastgelegd. Donaties worden niet teruggestort maar door de stichting anders benut?

  Begrijp ik iets niet?

 2. Beste Namdnal Siroj,

  een onderdeel van dit project is het mogelijk maken van gedeelde aankoop, hier zitten juridische haken en ogen aan die we willen oplossen met een huishoudelijk reglement en de statuten van de stichting. In het huishoudelijk reglement staat dat het bestuur gebonden is aan de vergadering met mede-eigenaars:

  “De bestuursleden staan ten dienste van de algemene vergadering en gebruiksvergadering
  en structurele beslissingen worden genomen in consensus met de algemene vergadering.”

  Het bestuur is hier aan gebonden en kan dus geen structurele beslissingen op eigen houtje nemen.

  Dan over je vraag wat betreft het bedrag: uiteraard is het bedrag hoog. Het is wat het pand waard is. We hebben het officieel laten taxeren. Uiteraard beginnen de onderhandelingen over koop te zijner tijd. Wat het meest van belang is echter is dat dit project mensen uitnodigt om deelgenoot te worden van niet zomaar een cultureel project, maar ook van een andere manier van omgaan met culturele ruimte.

  De doelstellingen van Stichting De Meent – het vrijkopen van ruimte zijn:
  -Het aankopen van vastgoed met een grote heterogene groep mensen.
  – het onderzoeken van de mogelijkheid om nieuwe gedeelde ruimten te creëren
  – Het stimuleren van onderzoek en experiment op het gebied van democratiseringsprocessen.

  Het geld wordt inderdaad niet terug gestort. Wanneer ‘De Meent’ niet in staat blijkt te zijn in de komende maanden het volledige bedrag bij elkaar te krijgen om tot aankoop over te gaan worden de mede-eigenaren uitgenodigd om present te zijn bij een algemene vergadering. Tijdens deze vergadering zal dan op basis van consensus worden besloten wat de alternatieve besteding zal zijn van het geld. Dit alternatief moet binnen de doelstellingen van de stichting vallen. Het kan bijvoorbeeld besteed worden aan de aankoop van een ander maar goedkoper pand of stuk land, onderzoek naar de mogelijkheid Meentes op te zetten of andere constructies die in dienst staan van democratiseringsprocessen en gedeelde verantwoordelijkheid. Het is dus aan het collectief van mede-eigenaren, zowel in het geval van aankoop van dit betreffende pand als in het geval dat er een alternatieve besteding gevonden moet worden.

  Ik hoop dat ik je vragen volledig heb beantwoord!
  Groet,
  Elke

 3. Dag Elke,

  Bedankt voor je reactie hier.

  Ik kon het huishoudelijke reglement waar je uit citeert niet vonden op jullie site meent.nu. Kun je me een link geven?

  Het verbaast me dat je het bedrag van 150.00 voor aankoop van het object hoog noemt. Het is wellicht hoog in het kader van crowd sourcing, maar ik ga ervan uit dat de eigenaar van het object dit bod zeker te laag gaat vinden om serieus te nemen.
  Als de taxatie zo minimaal mogelijk is gedaan (bijvoorbeeld grond niet is meegenomen) kom je in een constructie waarbij aankoop meteen tot toekomstige kosten gaat leiden die zonder inmenging van subsidiënten of investeerders waarschijnlijk niet kunnen worden gerealiseerd. Of hoe zien jullie dat?
  Er zijn meer redenen die de onwaarschijnlijkheid van acceptatie van zo’n bod erg groot maken, zoals de unieke plek en aard van het object.
  En dan is er de onwaarschijnlijkheid dat met deze crowd-functing actie 150.000 euro zal worden opgehaald, kijken naar andere Nederlandse crowd source initiatieven op kunst en cultuur.

  Alles opgeteld ontstaat bij mij de indruk dat het kopen van het genoemde object bij voorbaat gedoemd is te mislukken, en dat de stichting dit weet of zou kunnen weten.
  Daardoor heeft het de schijn dat dit een publiciteitsstunt betreft om jullie stichting van startkapitaal te voorzien.

  Ik vind dat jammer, want zou graag meedoen met een dergelijk initiatief.
  Ik hoop dat je me kunt overtuigen dat jullie actie serieus is bedoeld.

 4. Hier kun je de conceptversie van het huishoudelijk reglement downloaden http://meent.nu/stichting/huisregelement

  De taxateur is niet aan de lage kant gaan zitten omdat we hebben gevraagd een objectieve taxatie te maken. Het taxatierapport staat nu nog niet op de website, maar ik zal dat begin van komende week plaatsen. Dan kun je het doornemen.

  ‘De Meent’ probeert zeker publiciteit te genereren en zal ook een startkapitaal opbouwen – maar dit startkapitaal behoort alle mensen die investeren toe. We gaan ervan uit dat iedereen die dat doet zich schaart achter de ideologie van stichting ‘De Meent’ – de manier van denken gaat voorbij aan het object zelf – we streven naar een culturele verandering waarin het eigenbelang vervangen zal worden door een gedeeld belang. Dit is een serieus streven, zonder enige vorm van ironie.

  Maar ik begrijp dat je veel vragen hebt – dus misschien kan ik je uitnodigen eens langs te komen op ‘De Meent, Stadhouderskade 46? We hebben elke zondag tot en met 10 juni een programma met sprekers (15:00 – 18:00) en woensdag tot en met zaterdag is het open huis van 14:00 tot 18:00 uur.

  Hoop je spoedig eens te zien!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*