How Art Things?

De aankondiging voor de tentoonstelling How Art Things in Nest vertelt over de actuele aanleiding van de tentoonstelling – de enorme discrepantie tussen kunst en regulier publiek. (Ik versimpel even.) Tegelijk wordt geschetst waarom Nest is opgezet en hoe Nest in de kunstwereld wil opereren. Er wordt een inhoudelijk vertrekpunt geschetst waarbij drijfveren inzichtelijk worden gemaakt. Goed, verhelderend en interessant.

Bijgaand integraal die tekst uit de emailaankondiging.

De tentoonstelling werd afgelopen vrijdag geopend. Een beeldverslag Jeroen Jongeleen vindt u hier: trendbeheer.com/2012/09/11/how-art-things/

How Art Things? door Eelco van der Lingen:

“In Why Are Artists Poor? uit 2002 schrijft kunsteconoom Hans Abbing over het aanzien van de kunst en de kunstenaar binnen de verschillende maatschappelijke lagen van de bevolking. Plat gezegd stelt hij in het boek dat diegene die de maatschappelijke ladder hoger heeft beklommen een vergelijkbare waarde toekent aan de kunsten als diegene die lager is blijven steken.
Volgens Abbing wordt de kunst in 2002 niet in alle geledingen begrepen, maar wordt wel in alle geledingen van de bevolking aangenomen dat kunst waarde heeft.

In 2012 gaat deze stelling niet meer op. Er wordt openlijk getwijfeld aan de rol en waarde van de beeldende kunst en aan de maatschappelijke kosten ervan. Diegenen die de kunsten niet volgen of begrijpen, nemen niet meer klakkeloos aan dat deze toch waarde hebben. Ook zij willen voor zichzelf die waarde bewezen zien.

De kunstwereld is zich te laat bewust geworden van deze mentaliteitsverandering en is verrast door de plotselinge maatschappelijke druk. Omdat in de westerse wereld de waarde van de kunst bijna automatisch als een voldongen feit werd gezien, is de kunst zich steeds meer op zichzelf en steeds minder op de maatschappij gaan richten.

Zeker in Nederland, waar na de Tweede Wereldoorlog een uitgebreid subsidiesysteem op werd gezet ter ondersteuning van de kunsten, richtten de kunstenaars zich meer en meer op elkaar, de beoordelende critici en subsidieverstrekkende kunstprofessionals.

De onvrede over het beperkte bereik en publiek dat de kunst zo ten deel viel stond aan de basis van de opzet van Nest in 2007.

Nest zag aanleiding te denken dat het ook anders kon; dat het mogelijk was om de kunsten uit de ivoren torens en met de voeten de maatschappelijke modder in te trekken zonder dat dat ten koste zou gaan van de autonomie of de kwaliteit van de kunst zelf.

Bijna vijf jaar later is de doelstelling van Nest niet veranderd, integendeel. De resultaten van de eerste vier jaar Nest zijn bemoedigend. Dat wil nog niet zeggen dat Nest nu de maatschappij als geheel bereikt en dat de kunsten opeens leesbaar en hapklaar gegeten worden door massa’s publiek uit alle sociale lagen, maar we zien wel een langzame verbetering en mentaliteitsverandering aan beide kanten van de hoge drempel.

Begin 2012 heeft Nest een publicatie uitgegeven naar aanleiding van de groei en ontwikkeling van Nest tot nu toe.

Ook het project How Art Things? kan in dit licht gezien worden.

De thematisch gerichte projecten van Nest zijn de afgelopen vijf jaar voortgekomen uit het ‘Nestelen’, een methode waarbij thematisch ingestelde projecten tot stand komen vanuit een lange dialoog met een specifieke kunstenaar.

How Art Things? kan in zekere zin gezien worden als een egocentrisch Nestelenproject. Dit project heeft de maatschappelijk perceptie op de beeldende kunsten als onderwerp en komt voort uit een langdurige dialoog van Nest met…zichzelf.

De ontwikkeling van Nest de afgelopen jaren is in feite een langlopend onderzoek geweest naar de relatie tussen kunst en maatschappij en de rol van (museale) presentatie met betrekking tot de status van kunst. Bij elk project kwam het in de dialoog met een focuskunstenaar voorbij. In de uiteindelijke selectie binnen een project en in de wijze waarop een thema gekozen en gecommuniceerd werd, werden strategische keuzes gemaakt om de kunst zo toegankelijk mogelijk te kunnen presenteren.

De afgelopen vier jaar is voor elk Nestelenproject gezocht naar goede kunstenaars die een bijdrage konden leveren aan een specifiek thema. Daarnaast is er continu een oog open gehouden voor kunstenaars die de presentatie en maatschappelijke waardering van kunst als onderwerp namen voor hun werk. De selectie in ‘How Art Things?’ komt hier uit voort.”

nestruimte.nl/nl/projecten/how-art-things

(Beeldverslag JJ:
trendbeheer.com/2012/09/11/how-art-things)

About Jeroen Bosch 4743 Articles
Smaakmakend sinds jaar en dag: onafhankelijk kunstenaar, tentoonstellingmaker, trendbeheerder en oprichter art agent orange, artist run art agency. Eigen werk onder jeroenbosch.com Meer info zie trendbeheer.com/jeroen-bosch

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*