Mark Manders @De Vleeshal

MarkMandersVleeshal_0

De tentoonstelling ‘Acolyte Frena‘ van Mark Manders is zo’n expositie die feitelijk alleen gelezen kan worden door de ingewijden uit het contemporary kunstenveld.

MarkMandersVleeshal_1

Bij binnenkomst in de Middelburgse Vleeshal zal een gemiddelde passant de indruk krijgen een presentatie in voorbereiding te hebben betreden.

MarkMandersVleeshal_3

Maar allicht weet u beter. Op lost-painters.nl heeft u gelezen dat Mark Manders ons de zogenoemde ‘status flux’ van het kunstenaarsatelier toont.

MarkMandersVleeshal_6

En op de website van Kunstbeeld heeft u vernomendat de tentoonstelling ruimte biedt voor eigen interpretatie én voor het schatzoeken naar betekenis’. Tevens vernam u ‘dat zaalteksten of toelichtende flyers ontbreken’.

MarkMandersVleeshal_9

MarkMandersVleeshal_5

U kent simpelweg het werk van Mark Manders. Zonder meer onderschrijft u de importantie van deze kunstenaar.

MarkMandersVleeshal_2

“Niets is hier wat het lijkt” mijmert u al explorerend. “Binnen het domein van Manders kan een sculptuur van hout en klei zomaar van brons vervaardigd zijn”.

MarkMandersVleeshal_4

U bent dan ook onomwonden enthousiast over ‘deze presentatie van internationale topkunst binnen een provinciaalse context’.

MarkMandersVleeshal_8

Voordat u terugkeert naar de Randstad, herkauwt u op Facebook een berichtje waarin verontwaardiging wordt geuit over het feit dat Omroep Zeeland ‘slechts één enkel item van nóg géén anderhalve minuut aan deze grootse tentoonstelling heeft willen wijden‘. Reeds enkele seconden later belonen drie van uw vrienden dit ‘éénmans-gebaar tégen de debilisering’ met een omhooggestoken duimpje.

MarkMandersVleeshal_7

Bij het verlaten van De Vleeshal spoedt u zich schuchter langs de vrijwilligers achter het entreeblok.

Bezoekers worden in Middelburg uitgenodigd zelf te bepalen welk bedrag zij voor hun rondgang willen betalen. En ondanks dat u de expo als ‘een werkelijk prachtige, uitgebalanceerde en perfecte presentatie‘ zou willen omschrijven, bent u vandaag niet bereid geld neer te leggen. “Ik heb toch niet voor niets een museumjaarkaart op zak?” mompelt u tegen uzelf. Bovendien acht u het niet meer dan redelijk dat vooral het passerend ‘winkelend publiek’ een duit in het zakje doet. Met uw bestaan als kunst-professional brengt u immers al meer dan genoeg offers, is het niet?

http://vleeshal.nl/nl/tentoonstellingen/mark-manders-acolyte-frena

About Daan Samson 111 Articles
De kunstwerken van Daan Samson behandelen de taboes, pijnpunten en verworvenheden van de welvaartsamenleving. Op Trendbeheer bericht hij over wáárlijke progressie, over botanische cultuuraangelegenheden en over alle fraaie dingen die door z’n vrienden worden gerealiseerd.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*