Unnoticed Art Festival, the Final Presentation

Unnoticed Art Festival, the Final Presentation

    Muslima, van Margreet Kramer.

Op zondag 31 augustus vond in Pictura de afsluitende presentatie plaats van het Unnoticed Art Festival. Het programma bestond uit lezingen, gevolgd door een publiek gesprek. Daarnaast vonden er een aantal heruitvoeringen van performances plaats, uit het oorspronkelijk festival (Haarlem, 17/18 mei).

Zoals je bij een unnoticed festival zou verwachten werden in het programma de performances genegeerd en negeerden de performers het programma. De concepten van de performances stonden uitgebreid omschreven in het gratis tekstblad. Er stond alleen niet bij wie, wat, waar en wanneer zou uitvoeren. De bezoekers werden dus geacht alert te zijn op wat ze precies zagen.

Op deze dag waren de performances minder unnoticed dan het festival in mei, toen was er van visuele documentatie helemaal geen sprake. De waarde en betekenis van het documenteren was bij deze gelegenheid dan ook het belangrijke onderwerp van discussie.

(een bericht van Frans van Lent, foto’s Nico Parlevliet)

Unnoticed Art Festival, the Final Presentation

    Naast de deur: Standing Piece van Julie Rozman (standing awkwardly at the periphery).

Pictura was flink gevuld toen Mr and mrs Gray (Carmen Hutting en Jeroen van der Linde) en Malou van Doormaal verslag deden van hun ervaringen als kunstenaars/vrijwilligers in het festival.

Unnoticed Art Festival, the Final Presentation

Jeroen van der Linde, Carmen Hutting en Malou van Doormaal.

Unnoticed Art Festival, the Final Presentation

Klaas Hoek nam daarna het woord voor zijn performatieve lezing: ‘The medium, the transformation and its history in a couple of frames and images’. Een wervelende reis heen en terug door de geschiedenis, als een verbale variant op The Powers of Ten.

Unnoticed Art Festival, the Final Presentation

Kees Koomen voert zijn werk Attitude uit.

Unnoticed Art Festival, the Final Presentation

Ton van Dalen doet een spontane Joseph Beuys.

Unnoticed Art Festival, the Final Presentation

Adem van Steef van Lent.

Unnoticed Art Festival, the Final Presentation

Andrew McNiven sprak over ‘Dürer’s Rhinoceros, breakdancing and the value of an unreliable narrator’.

Unnoticed Art Festival, the Final Presentation

Ondertussen lieten Mr en Mrs Gray met enige weerstand bezoekers passeren (Doors, Joshua Schwebel).

Unnoticed Art Festival, the Final Presentation

De door Ienke Kastelein geïnstrueerde vrijwilligers hielden zich afwisselend binnen en buiten bezig met ‘Walking with a Chair’.

Unnoticed Art Festival, the Final Presentation

Klaas en de kosmos

Unnoticed Art Festival, the Final Presentation

Coact van Jess Rose.

Unnoticed Art Festival, the Final Presentation

Na de lezing van Andrew McNiven las Frans van Lent ‘Drie Posities’. Over heden en verleden, de ontwikkeling van videoperformance naar het concept van het Unnoticed Art Festival.

Unnoticed Art Festival, the Final Presentation

Boterhammen voor iedereen.

Unnoticed Art Festival, the Final Presentation

Het eindgesprek dat daarna onder leiding van Jeroen Bouweriks plaatsvond haalde al het besprokene van de dag nog eens goed door de mangel

Unnoticed Art Festival, the Final Presentation

en is zorgvuldig opgenomen.

Unnoticed Art Festival

About [Redactie] 8950 Articles
Berichten in Trendbeheer kort en ingezonden verslagen van gelegenheidscorrespondenten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*