About [Redactie] 8979 Articles
Berichten in Trendbeheer kort en ingezonden verslagen van gelegenheidscorrespondenten.

7 Comments

  1. Minister Jet Bussemaker antwoordt in een brief Kees van der Hoeven en neemt het op voor de RvT en voorzitter Koos van der Steenhoven. De RvT zou volgens Bussemaker correct gehandeld hebben en de code voor goed bestuur gevolgd hebben. Zodat er in geen enkel geval sprake is van belangenverstrengeling, of daarvan in de afgelopen jaren is geweest. Van der Hoeven betwijfelt dat en vraagt zich af of Bussemaker haar antwoord wel onafhankelijk van de RvT heeft geformuleerd. Ofwel, is het antwoord van Bussemaker wel onpartijdig? Er ontstaat zo bestuurlijk een nieuw probleem in dit dossier van belangenverstrengeling: het ministerie baseert zich op Van der Steenhoven die tegelijk bron van informatie en onderwerp van kritiek is. Dat gaat niet samen en zou het ministerie moeten weten. De brief van Bussemaker is zo geen antwoord op de kritische vragen van Van der Hoeven, maar er juist een bevestiging van. Dat vraagt om kamervragen over de vermeend afhankelijke opstelling van Bussemaker en haar ambtenaren in deze kwestie.

  2. De kwestie Beumer/Het Nieuwe Instituut gaat over de verdenking van belangenverstrengeling, maar de brief van Koos van der Steenhoven ook.

    Freek van Ingen Housz heeft de brief van Bussemaker opgesteld. Hij was bij OCW een hogere beleidsdviseur (augustus 2002 – november 2011) toen Van der Steenhoven daar secretaris-generaal was (september 2003 – oktober 2010). En nu moet Ingen Housz zijn vroegere baas objectief beoordelen. Lukt dat?
    https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAEAAAETMsIBuwYhLQEwZiaHX7D8UPcHXYnMseg&authType=name&authToken=c_99&trk=prof-sb-browse_map-name

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*