Overheid geeft steeds meer geld uit aan kunst en cultuur

Een persberichtje maakt nieuwsgierig naar de inhoud van de zeven meter lange visuele onderzoekspublicatie datascape cultuur.

10 september praatavond in de Balie, Amsterdam.

debalie.nl/artikel.jsp?articleid=180671

<plak>
Minister Plasterk ontvangt vandaag het eerste exemplaar van de datascape cultuur. Deze visuele onderzoekspublicatie van 7 meter lang verwoordt én verbeeldt op nieuwe manier de status quo van de cultuursector in Nederland. De aanbieding aan de minister vormt de start van de presentatie van de datascape cultuur aan de cultuursector. Maandag 10 september wordt de datascape in De Balie in Amsterdam publiek gepresenteerd en bediscussieerd.

Wat zijn de belangrijkste conclusies van de datascape cultuur?

1. In tegenstelling tot de beeldvorming bezuinigt de overheid niet op kunst en cultuur, maar geven Rijk, provincies én gemeenten de laatste jaren juist flink meer geld hieraan uit. Een historisch omslagpunt is dat gemeenten voor het eerst meer aan kunst en cultuur besteden dan het Rijk.

2. De in de cultuursector gehanteerde definities van kunst en cultuur zijn toe aan herijking. Populaire en digitale cultuur en de creatieve lifestylecultuur van mode, vormgeving en architectuur zijn zo gegroeid dat ze als volwaardig moeten worden erkend.

3. Deze herijking toegepast doen anno 2007 meer mensen aan kunst en cultuur dan ooit, veel meer dan via huidig onderzoek en beleid wordt gemeten en rekening mee wordt gehouden.

4. Het belang van museum en podiumbezoek moet gerelativeerd worden, omdat fors meer Nederlanders thuis van cultuur genieten of het zelf maken (amateurkunst).

5. De geschiedenis is de meest levende cultuur in Nederland: meer mensen bezoeken historische kunst en cultuur dan nieuw geproduceerd aanbod.

6. De overheidsdoelstelling kunst en cultuur te spreiden is aan heroverweging toe, omdat in de praktijk juist sprake is van sterke geografische én demografische concentratie.

7. Er is een sterke tendens bij beleidsmakers cultuur steeds meer als instrument in te zetten voor zaken als een vitale economie, het vestigingsklimaat en sociale cohesie.

8. De onlangs gesignaleerde bouwdrift van cultuurtempels kan worden becijferd op (sinds 2003) tenminste 138 (ver)nieuw(d)e podia voor bijna 2 miljard euro.

Wat is de datascape cultuur?
De datascape geeft een integraal overzicht van basisfeiten, verrassende inzichten en discussiepunten die de cultuursector anno 2007 kenmerken. Dit is gebaseerd op een analyse en interpretatie van meer dan 200 recente onderzoeken en rapporten over cultuur. Niet eerder zijn zoveel onderzoeksresultaten en beleidsstukken in samenhang met elkaar beschouwd. De datascape cultuur zal een rol spelen in de discussie tussen beleidsmakers, financiers en cultuurinstellingen in de opmaat naar de nieuwe, vierjaarlijkse verdeling van cultuursubsidies (de Cultuurnota). Het doel is op visuele en daardoor laagdrempelig én spannende wijze een nieuw referentiekader te schetsen, die in de cultuursector tot andere discussies leidt. De datascape cultuur is een initiatief van Johan Idema (cultureel adviseur) in co-productie met Hendrik-Jan Grievink (ontwerper). Het project is gefinancierd door het Ministerie van OCW en het Fonds BKVB.
</plak>

About Jeroen Bosch 4714 Articles
Smaakmakend sinds jaar en dag: onafhankelijk kunstenaar, tentoonstellingmaker, trendbeheerder en oprichter art agent orange, artist run art agency. Eigen werk onder jeroenbosch.com Meer info zie trendbeheer.com/jeroen-bosch

3 Comments

  1. Hoe ze aan deze informatie komen is mij een raadsel. de werekelijkheid is compleet anders voor de meeste kunstenaars.
    Een kunstenaar is als een lantarenpaal, waar je gratis tegen aan mag plassen. De andere latarenpalen willen echter niet dat je klaagt, want soms sta je als lantearenpaal zomaar op de foto in de krant, voor niks.

    Goodbye of http://www.keeswiersema.nl

  2. Wat die datascape cultuur betreft, met 200 vergelijkende onderzoekn, valt me de mond wijd open van verbazing.
    Hoe moet ik me dat voorstellen. Op 200 straathoeken steeds dezelfde persoon ondervragen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*