Brief aan de informateur

Snijden levert weinig op en kost veel. Brief van de Raad voor Cultuur aan de informateur Opstelten:

“In tijden van krimp is men al snel geneigd om cultuur aan te wijzen als één van de eerste terreinen om op te bezuinigen. Dit getuigt niet alleen van kortzichtigheid maar is ook nauwelijks effectief gezien de positie die cultuur inneemt in ’s Rijks begroting. Het cultuurbudget beslaat in feite nog geen één procent van de jaarlijkse overheidsbestedingen.

Bezuinigen op cultuur lijkt gemakkelijk, maar levert per saldo weinig op, de gevolgen zullen echter, zeker op de langere termijn, enorm zijn. Bovendien gaat een dergelijke bezuiniging geheel voorbij aan de onmiskenbare inkomsten die cultuur zoals gezegd ook oplevert.”

Over cultuur als (ver)bindend element, cultureel burgerschap en de kwaliteit van het publieke domein. Cultuur als motor en in economische zin een factor van betekenis:

cultuur.nl/files/pdf/brief%20aan%20de%20informateur.pdf (PDF)

About Jeroen Bosch 4659 Articles
Smaakmakend sinds jaar en dag: onafhankelijk kunstenaar, tentoonstellingmaker, trendbeheerder en oprichter art agent orange, artist run art agency. Eigen werk onder jeroenbosch.com Meer info zie trendbeheer.com/jeroen-bosch

3 Comments

  1. Zeer benieuwd naar Ivo’s antwoord, maar had die brief eigenlijk niet (ook) naar Rutte gemoeten?

  2. Een loflijk initiatief, maar het zal over de hoofden van de betrokkenen heen gaan. Hun ijkpunt is het ‘volk’ en dat wil graag de ‘linkse culturele elite’ geknecht zien. Dit soort algemene argumenten zijn – helaas – volstrekt kansloos, omdat het in dit proces niet om argumenten, maar om sentimenten gaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*