Regeer- en gedoogakkoord VVD, CDA en PVV: Cultuur

kabinetsformatie2010.nl/…/Regeerakkoord_en_gedoogakkoord_gepresenteerd

Onderstaand de cultuurparagraaf uit het regeerakkoord; in het gedoogakkoord is overigens geen kunst of cultuur te vinden.

De overheid schept condities op het gebied van kunst en cultuur die de kwaliteit verhogen en
de toegankelijkheid waarborgen. Uitgangspunt is dat in alle regio’s een hoogwaardig cultureel
aanbod blijft bestaan. Het kabinet wil meer ruimte geven aan de samenleving en het
particulier initiatief en de overheidsbemoeienis beperken. Kunst en cultuur zijn tenslotte ook
van en voor de samenleving. Bij verstrekking van subsidies wordt voortaan eerst gekeken
naar de mogelijkheden eigen inkomsten te verwerven. Er komt meer aandacht voor de
verdiencapaciteit van cultuur.
• Er wordt bezuinigd op de middelen voor kunst en cultuur.
• De cultuurkaart en de innovatie- en matchingregeling worden geschrapt.
• Met name de fondsen worden samengevoegd en omgevormd tot een cultureel
investeringsfonds.
• Het kabinet komt met een voorstel voor een “Geefwet”.
• Culturele instellingen en kunstenaars worden meer ondernemend en gaan een groter
deel van hun inkomsten zelf verwerven.
• De creatieve industrie draagt door innovatie bij aan economische ontwikkeling.
Behoud en onderhoud van monumenten blijven taken van de overheid. Hierbij verdient
herbestemming de aandacht, evenals behoud van het religieus erfgoed. Actieve
cultuurparticipatie blijft ook van belang, met name bij de beoefening van amateurkunst en
volkscultuur en bij bibliotheekbezoek. De uitgaven aan behoud en beheer van cultureel
erfgoed, bibliotheken en het Nationaal Archief worden zoveel mogelijk ontzien.

23 Comments

 1. wat een narigheid, het is weer allemaal ondernemen wat de klok slaat,door de rechtse hobbies als speculeren en banken redden gaan we nu de culturele verschraling tegemoet

 2. “Culturele instellingen en kunstenaars worden meer ondernemend en gaan een groter
  deel van hun inkomsten zelf verwerven.”

  Hoe dacht men anders + wat zijn de oplossingen? Verplichting voor aanschaf catalogi bij expositie bezoek? Toegangskaartjes worden duurder? Men wil de Cultuurkaart ook afschaffen dus sowieso geen kortingen meer:

  “De cultuurkaart en de innovatie- en matchingregeling worden geschrapt.”

  Dan zitten eerdere plannen om bepaalde musea gratis te maken en langer open houden (ook na werktijden) er niet meer in.

  Ook is de stimulering van kunstenaars zwaar overschat. Van de Wwik (€640 p/m max 4 jr), stipendia of beurzen (± €750 p/m max 2 jr per beurs) kun je niet tot amper leven (70% van bijstandsniveau), dus zelf inkomen verwerven voor de kunstenaar is evident (zie laatste helft van: exit through the gift shop hierboven voor advies).

  Wat de “geefwet” betreft, Nederland heeft amper een cultuur van privéverzamelaars als onze ooster/zuider/wester buren. Wel meer dan 20 jaar geleden maar nauwelijks noemenswaardig. bedrijfscollecties spelen op safe, dus behoord voor een starter niet tot de mogelijkheden.

  Iets in me roept dat kunst/cultuur zich niet moet laten gek maken en ook niet te veel moet klagen, we hebben het naar verhouding zeer goed en er blijft ook in het uiterste geval cultuur bestaan zonder geld. Korten op zorg en onderwijs is van een hele andere orde en totaal onacceptabel. Terwijl de regering wel wil investeren in (top)sport(!?)

 3. Hey frank (met de kleine ‘f’) jij ook hier! Banken redden is volgens mij nog steeds een linkse hobby omdat het om niet alleen geld gaat van bedrijven, maar vooral om het geld voor jan en alleman.

 4. “Banken redden is linkse hobby”..
  Hoe haal je het in je hoofd gvd! De VVD was voor privatisering en het keiharde kapitalisme!
  Lekker de boel omdraaien.
  Cultuur teruggeven aan het Volk, met Volkscultuur, oudheden en oude ambachten…
  Nee, een afrekening met links is het, over de hoofden van kunstenaars, musici, etc. Wat vroeger “rechtse hobbies” waren, wordt voor de gelegenheid nu maar even linkse hobbies genoemd.
  Als de bezuinigingen op cultuur gedreven werden door visie had ik er deels nog mee kunnen leven.
  Maar wat hier echter zit is rancune en benepenheid.
  Gemakkelijk en symbolisch wisselgeld voor de PVV van CDA en VVD.

 5. Vergeet de BTW plannen niet: 6% naar 19%.
  Daar zit je dan met je ‘verdiencapaciteit’.
  Goed, dan is het toch maar een linkse hobby:
  Kunnen we alles zwart afrekenen!

  Ik ga me nu even bezighouden met mijn ‘rechtse hobby’: filerijden.
  Wellicht een goede tip voor protest-acties:
  files maken als kunstproject?

 6. Kunst & cultuur is verworden tot een stok om mee te slaan onder dit kabinet. Als iets niet of niet voldoende verkoopt heeft het geen bestaansrecht. En het cda is iig geen middenpartij meer. Voor de rest wat RV zegt.

 7. ‘behoud en beheer van cultureel
  erfgoed, bibliotheken en het Nationaal Archief worden zoveel mogelijk ontzien.’
  dit betekent dat de kortingen nog hoger op zullen lopen voor de rest van de culturele instellingen. 40 tot 50% wordt geschat.
  en daarbij het btwtarief omhoog naar 19%!
  hierdoor wordt of de prijs van kunst verhoogt, waardoor minder gekocht gaat worden. of de prijs blijft het zelfde, en de kunstenaar krijgt minder uitbetaald.
  verhoging van het btw tarief is zelden een marktstimulerende maatregel geweest.

  wwik wordt afgeschafft.

  bijbanen worden steeds noodzakelijker. maar ondertussen schappen instituten zoals bv. de Wdka bij iedereen die er werkt de extra uren. en zelf iets wat een ‘klassieke’ bijbaan was zoals de ptt heeft last van de crisis.

  kunstenaar waren altijd gewend om flexibel te zijn. als een weg niet verder gaat, probeer je de volgende uit en ga je daar verder. wat nu gebeurd is dat steeds meer wegen aan alle kanten afgesloten worden.
  wat blijft over?

 8. RV: Al weer wat afgekoeld?

  Er is destijds door zowel rechts als links ingestemd om delen van bedrijven dan wel gehele bedrijven (dus ook banken) te privatiseren, daar zijn ze beiden inmiddels wel op teruggekomen. Vraag me af of er ook iets geleerd is en of er überhaupt iets is te leren.

  Het redden van een bank was noodzakelijk omdat het om privaat geld ging + een heleboel imaginair geld (lees geleend) en het redden dus niet als links of rechts betiteld kan worden. Toch zie ik het opkomen voor de spaarcentjes van Jan met de Pet als een linkse actie en was het Bos die het klusje moest klaren (en was zeker niet links genoeg naar jouw smaak RV).

  Links en rechts bestaat in vele gevallen nog amper. Filerijden is toch juist voor de middeninkomens wat vroeger de arbeider heette. Dat er nog geen 1e en 2e klas op de weg bestaat.

  Rechts en links wordt hier wel vaak verward met wel geld en geen geld. Alsof linkse mensen arme stakkers zijn die alleen kunnen werken als ze hun hand ophouden. Voor de rest lees de 2e reactie hierboven.

 9. Beste Frank,
  Je hoeft mij geen college te geven over de bankencrisis. De VVD was al lange tijd voorstander geweest van hoge bonussen en het overdadig gespeculeer. Dat de PvdA te laks is geweest om zich daartegen teweer te stellen is ook een feit, en ja, onze Wim Kok heeft daar ook vrolijk aan meegedaan.
  Maar we hebben het hier over cultuur en niet over file-rijden.
  (Over dat filerijden hoef je je trouwens geen zorgen te maken. Alle proleten kunnen gewoon weer lekker 140km/uur over de snelweg gaan scheuren)
  Ik heb duidelijk gemaakt dat de drijfveren een rancuneus karakter hebben en wisselgeld is geweest voor de PVV.
  Je gaat de kunst teruggeven aan het Volk door 40 à 50% bezuinigen en te gelijkertijd nog eens de btw-verhogen. En in een tijd dat alle bedrijven zich terugtrekken, ga je tegen die sector zeggen om het maar privaat te financieren. (alsof musea en andere instellingen daar al niet jaren mee bezig waren)
  Jij gaat mij niet wijsmaken dat hier een verstandige afweging aan ten grondslag ligt.
  Ik kan dit niet anders interpreteren, dat het willens en wetens een manier om over de hoofden van kunstenaars met links af te rekenen.

 10. Nuances ontbreken een beetje bij je RV. Volgens mij verschillen we niet van mening, maar is het meer een kwestie van alle reacties goed lezen en dan pas reageren, voor je het weet zit je ineens midden in een zinloze maar daardoor niet minder interessante discussie op Trendbeheer, jammer dat de toon vaak zo hatend internet’s is.

  Afijn, zodra er überhaupt iets binnen dit nieuwe regeerakkoord beslist gaat worden, aan de kamer wordt voorgelegd, besproken en bediscussieerd wordt + evt. protest zijn we al de crisis uit en zijn (hoop ik) al deze woorden voor niks geweest.

  Goed dat er woede ontstaat, maar bewaar je energie tot wanneer het nodig is. Goed weekend.

 11. @ Frank,
  Ik heb mijn argumenten gegeven zonder te schelden of wat dan ook. Je reageert wel wat al te gevoelig.
  Een felle reactie is wat anders dan haattaal op z’n internets.
  We kunnen allemaal wel weer lekker fijn genuanceerd blijven, maar daar is momenteel de noodzaak tot verzet iets te groot voor…

 12. Verzet? Of iets groffere slokken koffie nemen wijlens het mompelen van “Het is ungeheurd, dat is het”?

 13. Wat Maurice zegt. Is het trouwens niet sinds (vooral) de jaren zestig en zeventig dat de kunsten vooral door de overheid worden gesubsidieerd, dus zogenaamd vanwege ‘links’?

  Los van de inderdaad dubieuze drijfveren en keuzes van Wilders c.s. kun je er van uitgaan dat elke coalitie flink op het cultuurbudget had moeten bezuinigen. Na de aanvankelijk boosheid, verontwaardiging en grotere slokken koffie is het dan ook al snel zinniger te gaan bedenken hoe de kunsten dan wel te financieren. Hoe particulieren wel te verleiden, met grote én kleine bedragen, de kunsten te steunen. Hoe kosten en (eventueel het gebrek aan) financiering zichtbaar te maken. Hoe de eerste rangkaartjes van mensen die het goed kunnen betalen niet meer te subsidiëren en dat geld elders aan te wenden. Tonen waar het financieel wel goed gaat. Etc etc. Het zal hoe dan ook anders moeten.

  Het kan ook vast beter dan nu, imho. (Ja, ja, u snapt, ik lees ‘toevalig’ net De Nieuwe Mecenas van Renee Steenbergen.)

 14. De concertgebouw en opera bezoekers die ik ken zijn toch echte oude PvdA’ers: Volvo rijder, alles op orde, kinderen uit huis, fervent museum-catalogie verzamelaar en altijd een van der Rohe of Le Corbusier in de huiskamer. Nog enig cultureelbesef, maar bovenal wat tijd en ach, ook nog wat centjes over.

  Dat de regering na de wederopbouw royaal investeert in kunst en cultuur heeft te maken met het fijt dat deze sector als geen ander de vrijheden die Nederland na een oorlog zo koestert, illustreert. Inmiddels is kunst helaas een welvaartskindje geworden, een overbodige luxe en wordt niet meer serieus genomen als belangrijk (glij)middel voor nieuwe inzichten in de wereld. Gelukkig is er internet.

  Zoals Picasso al zei: “Kunst bestaat waar geld is.” En Mulisch: “De rijken praten over kunst en de kunstenaars praten over geld.”

 15. We duiken (duikelen) van de financiële crisis in de populistische crisis, de dubbele dip is een feit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*