About [Redactie] 9019 Articles
Berichten in Trendbeheer kort en ingezonden verslagen van gelegenheidscorrespondenten.

12 Comments

 1. Goeie tekst… Hoe vreselijk die bezuiniging zijn en vooral ook hoe vreselijk de drijfveren waarmee dit tot stand is gekomen ook. Ik hoop dat de kunstenaars een dikke vinger kunnen maken tegenover dit regime, de drijfveren en achterliggende gedachten, door goed werk te maken dat er toe doet en soms ook eens meer stelling neemt. Heel jammer, en een persoonlijk drama voor de vele kunstenaars het uiteindelijk niet zullen rooien of niet eens de kans krijgen een carriere van de grond te krijgen. Hopelijk ook komt er een proces tot stand, dat het in de kunst om de kunstenaar behoort te gaan en niet om de figuren, stenen en andere zaken die daarom heen hangen en tegenwoordig feitelijk de gelden binnenhalen.

 2. Het blijft lastig dat lezen. De redenatie van van Winkel is een andere dan Staal opvoert. Van Winkel bedoelt helemaal niet dat kunst a-politiek of onzichtbaar dient te zijn maar dat ze zich programmatisch heeft geconformeerd aan de doelstellingen die de politiek voor haar stelde. En waarmee er dus middelen zijn geschapen om de kunst op af te rekenen.

  Ik vind het een flater van jewelste. Niet de eerste. Het schets een oppositie die er helemaal niet is. Schiet nog eens kolossaal in eigen voet.

 3. Ik denk dat ook Jack. Deels. Het is ruis creeeren. Mooie ruis, daar niet van. Maar Van Winkel ligt zo ver nog niet van Staals parodie.

  Scherper is de aanval op Bolkestein, op het liberale gedachtengoed – voor zover daar sprake van is en dan meer algemeen geschetst.

 4. Het aanklagen van de ander op oneigenlijke gronden is effectief op dit moment. Staal wil iedereen tot keuzes dwingen . En het maakt niet uit of de eigen interpretatie of wellicht tekort aan inzicht hierin een rol speelt. Als polemiek werkt het. Totdat je beter gaat lezen. Het punt dat gemaakt wil worden, speelt zich af rond strategische keuzes: wel of geen actieve rol van de kunstenaar binnen het politieke gepolitiseerde kunst. Dat hierbij de eigen zijde sneuvelt die een andere strategie verkiest, is dan jammer. Blaming and shaming.

  Ik moet telkens denken aan Jesus die de tollenaars en farizeers uit de Tempel verjaagt. Ik zie ook een stukje Lenin boven een balustrade leunend. Is daar wederom vraag naar in deze neo-liberale klantenmarkt vraag je je af.

  Ik vermoed dat ik me net als van Winkel en andere autonomen dien te vervoegen bij het door Staal en wellicht Oei op te richten deconditioneringsinstituut. Ik denk dat zweepjes hen charmant staan.
  En kijk maar uit Erosie. Rijdt jij niet ook een scheve neo-liberale schaats?

 5. Van Winkel en Staal, de oude subsidie elite vs de jonge. Staat dat Van Winkel artikel niet ergens online?

 6. Jack; ik zie een verschil tussen het verwoorden van een punt ( knap gedaan) en de inhoud. Ik verkies de vrijheid hier onderscheid in te maken, en ja inhoudelijk irriteert het me regelmatig dat de heer Staal vaak uitkomt op een soort “totalitair denken” wat me persoonlijk niet zo boeit. Dit leidt per saldo toch meestal tot uitsluiting, absolutisme en zelfverheerlijking.

  En over die OOK neo-liberale schaats; ik ben de laatste die daar over kan en wil oordelen, wat vind jij? Alleen al in de vraagstelling zit een absolutisme waar ik liever uit de buurt blijf. En van Bijbelse citaten al helemaal.

 7. Zo serieus was het niet bedoeld Jeroen, ik ben niet zo’n checker, zie de zweepjes. Ik vind de fixatie op het neo-liberale als het ultieme kwaad ook niet erg geloofwaardig.

 8. Terug bij af. Iemand zegt iets over Jonas Staal en Jonas Staal gaat in de tegenaanval. Met een totalitaire houding die anderen gelukkig ook al aanhaalden.

  Dan moeten we eerst lezen hoe hij zijn Wilders werken verdedigt, daarna hoe ons land ervoor staat, want meneer kent zich de Almachtige positie toe Ons dat te vertellen, wij zijn zogenaamd niet in staat dat zelf te doorzien, en dan hoe hij als een orakel vertelt dat dit nog maar het begin is.

  Het is weer eens onmogelijk alles bij zichzelf te houden. Want via omwegen waarin politici en kunsthistorici persoonlijk aangevallen moeten worden als meneer een puntje van kritiek krijgt moeten we vervolgens lezen hoe wij, niet alleen kunstenaars, maar alle burgers, zich moeten gedragen. Dat dit in tegenspraak is met de strekking van zijn betoog, daar kan ik op zich nog om lachen. Het onvermogen tot zelfreflectie komt in de beste families voor.

  Maar áls je er nou prat op gaat om in de openbaarheid te treden, dan kies je toch voor een kwetsbare positie? Dan kies je ervoor om jezelf te moeten verdedigen, inderdaad. Als zoveel jaren na de Wilders-werken iemand die werken aanhaalt in het kader van de huidige bezuinigingen, dan is dat toch een compleet legitieme vraag? Die vraag mag vervolgens toch gewoon, naast alle andere, bestaan? Daar kan iedereen voor zichzelf wel een antwoord op formuleren. Al dan niet publiek. Want mensen kunnen voor zichzelf nadenken, en zich, geloof het of niet, een mening vormen. Ook als die anders is dan die van jou. Je werk doen, het verdedigen en ‘verantwoordelijkheid nemen’ is iets anders dan jouw standaard als algemene standaard willen verheffen.

  Ben je er in de afgelopen tijd niet vaak genoeg op gewezen, Jonas, dat het in het kader van deze bezuinigingen geen zin heeft om het over utopische fantasieën te hebben, terwijl er nu praktisch geredeneerd moet worden? Waarom schuif je aan bij discussies die over de bezuinigingen gaan, waar naar oplossingen gezocht wordt, als je er weer opnieuw een egotrip van maakt en iedereen voor gaat stellen hoe ‘wij’ de wereld moeten veranderen?

  Er ís geen wij, Jonas. Doe niet alsof je voor meerdere kunstenaars spreekt. Ik, en velen met mij, wensen wél een omkering van de invoering van de verhoogde BTW, wél een vertraging in de bezuiniging op cultuur én de redding van een handvol presentatie instellingen.

  Schiet in eigen voet, zoals Segbars zegt. Niet in die van anderen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*