Kunstruimte 09 sluit

En dat is jammer. helemaal in het verre Groningen (voor mij ver, voor Groningers dichtbij) tref ik een enthousiast gedreven expositieplek met uitgelezen en bijzonder gezicht: alles abstract – en zoals ze zelf zeggen fundamenteel – wat de klok slaat. Niet bepaald voor de grotere publieksstromen maar op zeker waardevol met een goede selectie van kunstenaars en mooie, bijzondere combinaties in series van thematische tentoonstellingen. Zo’n plek moet je hoe klein of marginaal ook koesteren. De kosten ervan zullen niet exorbitant hoog zijn.

kunstruimte09.nl

Hieronder het complete persbericht, saillante laatste zin. En zelfbewust en kernachtig en geen woord aan gelogen is de onliner “K09 biedt kwaliteit, is authentiek en onderscheidend,”

“De relatie tussen de stad Groningen en de beeldende kunst is al decennia moeizaam. Groningen heeft wat dat betreft ook een reputatie, zij het geen positieve. “

“KUNSTRUIMTE 09 GAAT SLUITEN

Op verzoek van de Kunstraad heeft de Gemeente Groningen besloten Stichting Kunstruimte 09 (K09) met ingang van 1 januari 2013 niet langer financieel te ondersteunen.
K09 gaat daarom per 1 februari 2013 de deuren sluiten . Daarmee verdwijnt wederom een podium voor beeldende kunst in Groningen. Een podium waarvan de kwaliteit alom – zowel plaatselijk, landelijk en zelfs internationaal – wordt geprezen.

K09 wist in de relatief korte tijd van haar bestaan landelijk en internationaal bekende kunstenaars als Tomas Rajlich, JCJ Vanderheijden, Bob Bonies en Henk Peeters in Groningen te laten zien. Vaak in combinatie met regionale kunstenaars, waaronder ook jonge en beginnende. Ook ‘upcoming’ kunstenaars als Jan Maarten Voskuil (Haarlem) en Mark van Overeem (Den Haag) realiseerden speciale projecten in de ruimtes van K09.

In de afgelopen jaren was ook een stijgende lijn in bezoekersaantallen en overige belangstelling – zowel plaatselijk als landelijk – voor K09 waar te nemen.

Ondanks een brede ondersteuning van vertegenwoordigers en medewerkers van universiteiten, Academie Minerva, docenten van academies elders, musea, buitenlandse contacten, kunstenaars en bezoekers; en ondanks een door betrokkenen opgezette petitie heeft de gemeenteraad toch besloten dat K09 geen onderdeel hoeft uit te maken van de Groningse gemeenschap.

Het verdwijnen van K09 betekent ook dat de moderne beeldende kunst, veelal abstract, in Groningen niet of nauwelijks meer te zien zal zijn. In ieder geval niet in een samenhangend geheel van klassiek-moderne en hedendaagse uitingen, zoals K09 dat programmeert. Een instelling die kunst laat zien, die gaat over licht, illusie, kleur, materiaal waarover Eric Bos in een ‘Visualia’ van 6 oktober in het Dagblad vh Noorden onder meer schrijft: ‘K09 toont waar het in de beeldende kunst om gaat’.

K09 wordt verwijderd vanwege haar kleinschaligheid. Deze kleinschaligheid wordt ook gelijk gesteld aan klein bereik en klein draagvlak. Dat is een vaststelling die nergens anders op is gebaseerd dan op kortzichtigheid en onwetendheid. De Kunstraad Groningen heeft in de afgelopen jaren nooit blijk gegegeven van enige interesse voor de activiteiten van- en de publieke belangstelling voor K09. Zij heeft daarom ook geen enkele notie van de impact en betekenis van K09 voor het beeldende kunstklimaat in Groningen, laat staan ver daarbuiten.

De gemeente wenst kwaliteit, authenticiteit en een divers en breed aanbod. Bovendien heeft ze de ambitie een belangrijke cultuurstad in Nederland te zijn. Op het gebied van de beeldende kunst blijken dit loze woorden. K09 biedt kwaliteit, is authentiek en onderscheidend, maar wordt toch geliquideerd in een stad met kunstvakopleidingen en universitaire studies kunsttheorie en kunstgeschiedenis.

De relatie tussen de stad Groningen en de beeldende kunst is al decennia moeizaam. Groningen heeft wat dat betreft ook een reputatie, zij het geen positieve. “

About Jeroen Bosch 4742 Articles
Smaakmakend sinds jaar en dag: onafhankelijk kunstenaar, tentoonstellingmaker, trendbeheerder en oprichter art agent orange, artist run art agency. Eigen werk onder jeroenbosch.com Meer info zie trendbeheer.com/jeroen-bosch

7 Comments

  1. Met dank aan Joke en Jacob voor jarenlange inzet en een goed oog voor kwaliteit. Aan jullie lag het niet, de kosten waren het ook niet. Jullie inzet en betrokkenheid zijn top, hulde!

  2. Wat blijft er dan nog over in Groningen en omstreken op het gebied van hedendaagse kunst? Het Groninger Museum, galerie with tsjalling: en wat nog meer?

  3. Niets in Nederland is ver. Het is maar met hoe zo’n instelling je de trein in stapt.
    In Groningen blijft over Sign, NP3, Groninger Museum, galerie with tsjalling, stichting Wep (kunstenaarsinitiatief met ateliers en een projectruimte) en sindskort T.A.S. (temporary artspace).
    Doodzonde van K09 en een gemis voor de stad.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*