24/7_Trojan @ Keizer Karelplein

24/7_Trojan @ Keizer Karelplein

    Het Keizer Karelplein, Nijmegen, Google Maps 2014

“De kracht van een manier van denken heeft bovenal te maken met haar vermogen zich te verplaatsen.” Met deze zin van de filosoof Jacques Rancière begon het allemaal.

Kun je de dynamiek van een specifieke publieke ruimte onderwerp maken van een kunstproject? Is het mogelijk om met hulp van anderen, de gebruikers van deze ruimte, het gebruiksrecht te onderzoeken en de gedeelde ervaring voor elkaar zichtbaar te maken?

Deze vragen zijn de brandstof voor 24/7_Trojan , een onderzoek naar onze relatie met Het Keizer Karelplein in Nijmegen. Kan dit plein symbool staan voor onze relatie met ‘publieke ruimte’ in het algemeen? Een verkeersplein dat hoog scoort in lijstjes van gevaarlijkste verkeerspleinen in Nederland, geliefd, gevreesd en ontworpen in 1880 naar Frans voorbeeld van het huidige Place Charles-de-Gaulle in Parijs .

(een bericht van Edwin Stolk)

24/7_Trojan @ Keizer Karelplein

Toen ik daar begin 2014 samen met kunstenaar/curator Stijn Van Dorpe liep, werd ik gegrepen door het plein. Het neurotische getik van voetgangersoversteekplaatsen die je om het plein heenleiden, de onophoudelijk stroom voertuigen en het verlaten parkje in het midden als onbewoond eiland omgeven voor een zee van auto’s.

Inmiddels zijn we maanden verder, heeft de politiek het plan voor een visueel referendum verboden en weigert daarover verder in gesprek te gaan. De kunstenaar blijft bij verschillende lokale instellingen de ongewenste derde, alleen enkele leraren van het basisonderwijs tonen zich de ware helden in deze ideologisch armzalige tijden. Zij trekken op naar het plein met soms wel 35 kinderen, gekleed in fluorescerende hesjes maken ze De oversteek. Kinderen die daar ter plekke bekennen nog nooit eerder in dit parkje te zijn geweest vinden het óók erg mooi daar! Dit in tegenstelling tot de Universiteit, waar de kennis voor onze toekomst (vaak onvrijwillig) wordt vermarkt. Daar legt men uit waarom hun kennis niet gedeeld kan worden met een project als 24/7_Trojan. De Universiteit staat onder druk en daarmee ook de studenten. Tegelijk realiseer ik me dat dit misschien wel het enige stukje Nederland is waar een geregelde oversteek ontbreekt en misschien daarom al reden genoeg is deze bijzondere plek te koesteren?

24/7_Trojan @ Keizer Karelplein

Toen ik in januari bij Het Keizer Karelplein liep kon ik nog niet bevroeden dat dit project onderdeel zou worden van een tentoonstelling bij Expoplu met werk wat ik zeer waardeer van de Franse kunstenaar Etienne Boulanger (1976 – 2008). Als nomadische kunstenaar zwierf hij door verschillende agglomeraties zoals Berlijn, Beijing, Shanghai, Tokyo en New York. Hij zocht naar braakliggende gronden en resterende ruimten om deze plaatsen in te nemen met behulp van slimme ‘masking strategies’.

24/7_Trojan @ Keizer Karelplein

Shelter #10, Alexanderplatz, Plug-in Berlin 2001 – 2003 by Etienne Boulanger.

In Nijmegen kun je voor het eerst in Nederland kennis maken met zijn werk, mis het niet want de tentoonstelling is naar mijn mening veel te kort zichtbaar. Aanstaande vrijdag 13 juni is de opening om 19.00 uur, blijf dan lekker slapen in deze stad aan de Waal of kom dan terug op zaterdagmorgen om 10.30 uur naar de Stadsschouwburg Nijmegen waar we samen participeren in De oversteek.

De tentoonstelling bij Expoplu is te zien t/m zondag 29 juni wanneer er om 15.00 uur presentaties zijn van o.a. Mathilde Sauzet van het Franse curatoren collectief Les commissaires anonymes zij zal dan meer vertellen over het werk van Boulanger, de kunstenaar Gerard Koek vertelt daar over de realisatie van het permanente lichtwerk op de Castella toren te Nijmegen ‘to B’ en ikzelf zal uitgebreid ingaan op de verontrustende positie van hedendaagse kunst in de ‘publieke ruimte’ aan de hand van de opgedane ervaringen bij 24/7_Trojan. Na deze drie presentaties volgt er een gesprek onder leiding van Lucette ter Borg, kunstcriticus van het NRC waarin met lokale politici dieper wordt ingegaan op de rol van hedendaagse kunst in de ‘publieke ruimte’.

About [Redactie] 9017 Articles
Berichten in Trendbeheer kort en ingezonden verslagen van gelegenheidscorrespondenten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*