RRKC adviseert Boijmans te stoppen met Rotterdam

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

  Koen Taselaar bij Project Rotterdam, wat een feest

Ik dacht dat ik al verwezen had naar het advies van de RRKC hier op tb-kort (PDF) maar ik zie het zo niet terug; wel zojuist een pdf persbericht in zip gepakt van het Boijmans waaruit blijkt dat ik dat niet goed gelezen heb (lees: niet gelezen, op de mobiel gescand en op de digitale stapel gelegd; voor na het weekend dacht ik.)

Juist gisteren kwam ik weer stuiterend uit het Boijmans; Project Rotterdam is zo goed en zo veel: gaat allen kijken. Hoogtepunt van het jaar.

Maarrrrrr wat adviseert RKCC?! Waardoor Ex in de pen moet klimmen? En ik op mijn vrije avond trendbeheer moet open klappen??

  “Met het schrappen van het aankoopbudget voor kunst van in Rotterdam werkende kunstenaars maakt de raad echter in één klap een einde aan het ambt van stadsconservator en een bijna 30-jarige traditie. Directeur Sjarel Ex: ‘Met onze aankopen stonden we aan de wieg van de carrière van menig in Rotterdam werkende kunstenaar en ontwerper.’”

Na de klik de volledige tekst van des Boijmans repliek op RRKC’s overwegingen. Waar soep niet vaak heet gegeten wordt maar lauw en soms zuur. Toch. Er is vast ook van alles te critiseren over Boijmans, deze ronde slaat RRKC hier juist de plank helemaal is: Boijmans is het kloppend hart voor Rotterdamse kunst, geworteld, voeten in aarde, lijkt allemaal vanzelfsprekend maar dat is buitengemeen bijzonder.

Boijmans:

Teleurstelling

Over het RRKC-advies om de werksubsidie van de stadsconservator te schrappen (€ 131.000 per jaar), die is bedoeld voor aankoop en tentoonstellen van werk van Rotterdamse kunstenaars, is het museum echter teleurgesteld. Dit zou namelijk een abrupt einde betekenen van het ambt van stadsconservator en een bijna 30-jarige traditie. In 1987 begon Museum Boijmans Van Beuningen met de opbouw van de Stadscollectie, die inmiddels is uitgegroeid tot 800 werken.

Merry-Go-Round

Het museum organiseerde de afgelopen jaren bijzondere exposities en filmavonden rondom Rotterdamse kunstenaars, en kocht hun werk aan. Het Merry – Go – Round Coat Rack uit 2008 van Studio Wieki Somers in de ontvangsthal bijvoorbeeld, geliefd bij bezoekers. Of Tondo Mondo van de Kralingse kunstenaar Olphaert den Otter. In 2010 was de openingsexpositie in de Onderzeebootloods van Joep van Lieshout en op 18 juni 2016 opent Project Rotterdam III , een grootse ‘vlootschouw’ die een podium biedt aan 22 Rotterdamse kunstenaars.

Betrokken

Museum Boijmans Van Beuningen hecht grote waarde aan een solide band met in de stad werkende kunstenaars: zo zet het museum een deur open naar ‘de straat’ en raakt het op de hoogte van wat hen drijft. ‘Met ons aankoop- en tentoonstellingsbeleid voor kunstenaars uit de stad ondersteunden we menig carrière,’ zegt Sjarel Ex. Het museum investeerde vaak veel meer in Rotterdamse kunst en design dan er subsidie was, in sommige jaren zelfs twee ton.

Nieuw leert van oud

Met dit onderdeel van het advies gaat de RRKC tegen haar eigen wensen in, zoals geformuleerd in de Uitgangspuntennota 2017-2020. Daarin staat dat innovatie in de cultuursector kan worden bereikt door ‘vaste spelers’ die expertise in huis hebben te koppelen aan jong talent. ‘Op die manier stroomt kennis en ervaring twee kanten op: groot leert van klein, nieuw leert van oud.’ Door het weghalen van deze subsidie bij het museum dreigt versnippering van middelen. Bovendien mist aanstormend talent zo de kans om via een museum dat internationaal als belangwekkend wordt gezien, door te groeien naar een groter publiek.

About Jeroen Bosch 4714 Articles
Smaakmakend sinds jaar en dag: onafhankelijk kunstenaar, tentoonstellingmaker, trendbeheerder en oprichter art agent orange, artist run art agency. Eigen werk onder jeroenbosch.com Meer info zie trendbeheer.com/jeroen-bosch

3 Comments

 1. De RRKC schrijft letterlijk: “De Raad adviseert om geen BKV-middelen toe te kennen. De RRKC acht de activiteiten (i.c. de stadscollectie) waardevol, maar is van mening dat het museum zowel organisatorisch als financieel geëquipeerd is om deze activiteiten uit te voeren.”
  Dat is wat anders dan een advies om “te stoppen met Rotterdam”, wat op zich natuurlijk helemaal niet zo’n gekke gedachte is…

 2. De RRKC adviseert om aan Boijmans geen BKV-middelen toe te kennen uit de BKV-gelden die een doeluitkering uit het gemeentefonds zijn. Het gaat om 135.000 euro per jaar in de periode 2017-2020.

  Het is voor de buitenstaander lastig om te doorzien hoe de BKV-middelen besteed worden en welk bedrag een en ander additioneel oplevert. Anders gezegd, als het BKV-budget grotendeels opgaat aan loonkosten voor de stadsconservator, maar het museum tegelijkertijd aan de inkomstenkant door fondsenwerving en aan de facilitaire kant door inzet van de afdeling tentoonstellingen/presentatie zorgt voor een meerwaarde van de BKV-gelden, zelfs met een multiplier-effect, dan moet dat budget goed geïnterpreteerd worden. Ofwel, dan moet er verder gekeken worden dan de besteding van deze BKV-gelden alleen. Want dat laat de inkomsten die Boijmans via de BKV-gelden genereert buiten beschouwing.

  Dat de RRKC doorgaans niet verder kijkt dan haar neus lang is en vaak te simplistisch een bedrijfsmodel op culturele instellingen projecteert is onmiskenbaar. Dat lijkt hier aan de hand te zijn. Van de andere kant kan het een politieke inschattingsfout van Boijmans zijn dat het niet heeft geanticipeerd op deze beperkte blik die van de RRKC viel te verwachten. Door de aanvraag anders aan te kleden en minder op te hangen aan de loonkosten van de stadsconservator had het de RRKC kunnen beschermen tegen haar eigen kortzichtigheid.

 3. Dat zou dan, naast het rekenfoutje van Stroom aan het andere front, een tweede tactische blunder wezen in de vierjaarlijkse grondoorlog om de schaarse middelen. De gemeente hiero heeft toch een duidelijk prioriteitenlijstje opgesteld waar of dat de BKV bonus voor dient te worden ingezet. Juist nu Boijmans zich nadrukkelijker opstelt als podium voor de lokale kunstproductie lukt het niet om daarvoor beloond te worden. Als je ziet wat er alleen al aan timmerlieden bij zo’n Project Rotterdam wordt ingezet is dat toch een beetje zonde. Over de Stadscollectie overigens niets dan goeds, maar de groei is er wel uit en als verzamelingsstrategie vooral interessant als historisch fenomeen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*