Nieuw kunstfonds in Nederland

Nederland is een nieuw kunstfonds rijker. het Hartwig Art Production | Collection Fund, copy/paste persbericht:

“Het is in het leven geroepen om kunstenaars te helpen bij de uitvoering van ambitieuze projecten. Al het werk dat met steun van het fonds tot stand komt wordt geschonken aan de Rijkscollectie, de kunstcollectie van de Nederlandse Staat.Nieuw kunstfonds in Nederland

Het dit jaar opgerichte Hartwig Art Production | Collection Fund stimuleert experimenten en creativiteit op het hoogste niveau. Jaarlijks ondersteunt het fonds een groep kunstenaars bij het maken van nieuw en ambitieus werk. De kunstwerken worden uiteindelijk door de Hartwig Art Foundation gekocht en aan de Nederlandse Staat geschonken. Op die manier levert het fonds een blijvende maatschappelijke bijdrage.

‘Fantastisch dat het Hartwig Art Production | Collection Fund er komt. Het ondersteunt jonge kunstenaars bij het daadwerkelijk vormgeven van hun creatieve ideeën en innovatieve projecten. En dat is in deze tijd hard nodig. Daarnaast is het belangrijk dat hun kunstwerken voor Nederland behouden blijven.’
Ingrid van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voor het seizoen 2020-2021 heeft het Hartwig Art Production | Collection Fund een speciaal project opgezet, dat tegemoetkomt aan de uitzonderlijke omstandigheden waaronder kunstenaars en instellingen momenteel genoodzaakt zijn te werken. Zeven postacademische opleidingen en instellingen met een ‘artist-in-residence’-programma zijn door het fonds uitgenodigd een longlist samen te stellen van 35 kunstenaars met wie zij recentelijk hebben samengewerkt. Van die longlist worden 15 kunstenaars gekozen die elk een honorarium van € 10.000 ontvangen. Het fonds beschikt dit eerste jaar over € 300.000 euro om nieuw geproduceerde werken te verwerven voor de Rijkscollectie.

De instellingen die 35 alumni nomineerden zijn de Rijksakademie van beeldende kunsten, De Ateliers, If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution en CBK Zuidoost/AIR Residency in Amsterdam, de Jan van Eyck Academie in Maastricht, BAK basis voor actuele kunst in Utrecht en Tent in Rotterdam. Elke instelling is verzekerd van deelname door tenminste één van haar genomineerden. De uiteindelijke selectie van 15 kunstenaars wordt gemaakt door vijf jonge curatoren: Sharmyn Cruz Rivera, Iris Ferrer, Aude Christel Mgba, Jo-Lene Ong en Rita Ouédraogo. Dit curatorenteam, dat van de Hartwig Art Foundation de leiding over dit speciale project voor 2020-2021 heeft gekregen, is voorgedragen door twee Amsterdamse kunstinstellingen, De Appel en Framer Framed.

De curatoren zullen de kunstenaars begeleiden vanaf hun uitverkiezing tot aan de presentatie van hun werk. Ze zeggen uit te kijken ‘naar de grote verantwoordelijkheid en de eer van het cureren van nieuw te verwerven hedendaagse kunst voor Rijkscollectie.’
‘We verheugen ons er zeer op nauw samen te werken met de kunstenaars en een aantal van de progressiefste culturele instellingen in Nederland. Ons doel is om samen te heroverwegen en herevalueren welke belangrijke narratieven en kunstbenaderingen eerder over het hoofd werden gezien en hoe zij door dit project zichtbaar gemaakt kunnen worden.’

Voor het tentoonstellen van het voltooide werk biedt het Hartwig Art Production | Collection Fund in het najaar van 2021 financiële steun aan een groep kleine en middelgrote expositieruimtes in het hele land: Vleeshal in Middelburg, the institution formerly known as Witte de Center for Contemporary Art in Rotterdam, Casco Art Institute in Utrecht, Stroom Den Haag en de Oude Kerk in Amsterdam. Na de presentaties worden de kunstwerken door het Fonds geschonken aan de Rijkscollectie.

Het Hartwig Art Production | Collection Fund maakt onderdeel uit van de Hartwig Art Foundation. De Hartwig Art Foundation heeft in eerste instantie een bedrag van tien miljoen euro toegezegd om de activiteiten van het Hartwig Art Production | Collection Fund op de lange termijn zeker te stellen. Na het hierboven beschreven speciale project in het eerste jaar zal het fonds een commissioning board van kunstexperts benoemen die jaarlijks vaststelt hoe maximaal vijf kunstproducties worden genomineerd en geselecteerd. De commissioning board zorgt ervoor dat alle gesteunde producties verankerd zijn in het concept van de Collectie Nederland: het kunstbezit van de Nederlandse Staat. Bovendien spant de board zich in om de gesteunde projecten, kunstenaars en kunstwerken internationaal op de kaart te zetten. De commissioning board wordt telkens voor een periode van drie jaar benoemd.”

Hartwigartfoundation.nl

About Niels Post 3656 Articles
Niels Post is beeldend kunstenaar en actief als mede-oprichter van Trendbeheer.com. Hij is opgeleid aan de AKI in Enschede en het San Francisco Art Institute. Zijn werk is wereldwijd te zien geweest op videofestivals, tentoonstellingen en als zelfinitiatief in de openbare ruimte. Spam, computer gegenereerde tekst die niemand wil maar die overal opduikt, vormt de laatste jaren het basismateriaal van zijn beroepspraktijk. Post gebruikt het voor interventies op leegstaande winkelramen, wandsculpturen en ruimtevullende installaties.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*