Sir Humphrey and Jim Hacker discuss art subsidies

“In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces hield Richard de Mos (PVV) een tweeminutendebat over ADO Den Haag. […] Deze fractie diende hiervoor drietal moties in waarmee zij het college verzoekt op te treden als ambassadeur en actief wervend te zijn voor grote sponsors voor ADO, het alcoholverbod op te heffen en de clubkaartregeling te versoepelen.” (Bron)

You may also like...

1 Response

  1. Edwin says:

    Totaal actueel en van alle tijden eigenlijk. Alleen – het filmpje is humor en de tekst eronder harde realiteit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *